دسته: اقتصاد

تحقیق توسعه اقتصادی 0

تحقیق توسعه اقتصادی

چکیده: از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن...

تحقیق مدل قیمت گذاری آربیتراژ 0

تحقیق مدل قیمت گذاری آربیتراژ

مقدمه:تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت, بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها...

پاورپوینت بانکها و نقش آن در بازار پول و سرمایه 0

پاورپوینت بانکها و نقش آن در بازار پول و سرمایه

پاورپوینت بانکها و نقش آن در بازار پول و سرمایه فهرست مطالب:تعریف بانکپیدایش بانکدلایل لزوم پرداخت بهرهاهمیت سپرده گذاری نزد بانکها از دیدگاه بانکانواع بانکها بانک تجاریبررسی زمینه فعالیت و فرایند کاری بانکهابازار های مالیبانکهای...

تحقیق اهمیت بودجه برای دولت اصلاح شده 0

تحقیق اهمیت بودجه برای دولت اصلاح شده

مقدمه : بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در...

دانلود مقاله کامل اجاره اهرمی 0

دانلود مقاله کامل اجاره اهرمی

قسمتی از متن:اجاره اهرمی در واقع شکل نسبتاً پیچیده ای از اجاره سرمایه ای می باشد که در آن علاوه بر موجر و مستاجر طرف سومی نیز وجود دارد که مسوولیت تامین مالی مالک...

دانلود مقاله آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی 0

دانلود مقاله آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی

مقدمه:یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی...