دسته: اقتصاد

پروژه مبانی مدیریت مالی 0

پروژه مبانی مدیریت مالی

پروژه مبانی مدیریت مالی: مقدمه: در شرکت های تجاری ,باید  اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک...

پروژه تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام 0

پروژه تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

پروژه تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام: مقدمه :هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و...

دانلود مقاله ریشه های فقر و فساد 0

دانلود مقاله ریشه های فقر و فساد

مقدمه:  بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم...

بررسی بازار فولاد در جهان و ایران 0

بررسی بازار فولاد در جهان و ایران

مقدمهفولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژی است به طوری¬که می‌توان با تغییر مقدار و نوع این عناصر، ترکیبات مختلف فولادی با خواص بسیار جالب و متفاوت را تولید نمود. اگرچه...