دسته: اینترنت

نكاتی برای ساخت بهتر وبلاگ 0

نکاتی برای ساخت بهتر وبلاگ

نکاتی برای ساخت بهتر وبلاگ در یک وبلاگ موضوعات مختلفی می تواند وجود داشته باشد ولی مطالب موجود در هر شاخه باید متناسب با یک موضوع مشخص باشد. بازدید کنندگان وبلاگ شما وقتی وارد...

دلایل ظهور سیستمهای  Application Server 0

دلایل ظهور سیستمهای Application Server

دلایل ظهور سیستمهای Application Server دلایل ظهور سیستمهای Application Server   دلایل ظهور سیستم های  Application server : دلیل توسعه و بسط این سیستم ها در پاسخگویی گروههای عظیمی از کاربران نهفته است. توسعه...

اینترنت (پورتال) 0

اینترنت (پورتال)

اینترنت (پورتال) Portal شبکه های به هم تنیده جهانی بر پایه کار بر اینترنت به سوی تکامل پیش می روند و به طور مستمر به بازسازی خویش می پردازند در اثنای این تغییر و...

اینترنت (DNS) 0

اینترنت (DNS)

اینترنت (DNS) RFC 1034 به معرفی سیستم حوزه نام CDNS و مفاهیم آن می پردازد و از بعضی مطالب ذکر شده در RFC 1035 که مربوط به پیاده سازی است صرف نظر می کند....

امنیت در اینترنت 0

امنیت در اینترنت

امنیت در اینترنت «پیکربندی پیمایشگر»   زمینه های امنیتی امنیت اینترنت، یک حوزه، بسیار فنی و دشوار است. پوشش دادن موضوعی نظیر این در طی و دشوار است. پوشش دادن موضوعی نظیر این در...

ارتباطات اینترنتی 0

ارتباطات اینترنتی

ارتباطات اینترنتی مقدمه : راجع به مسائل مربوط به پروتکل  اینترنت (IP) صحبت کردند. و در مورد مسائل مربوط به شبکه ها و روش های انتقال دیجیتالی صدای کد گذاری شده روی این شبکه...