دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق، سیستم های توزیع الکتریکی 0

گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق، سیستم های توزیع الکتریکی

قسمتی از متن:مهمترین اشکالی که در تولید و توزیع انرژی الکتریکی به صورت جریان دائم به چشم می خورد، دشواری تبدیل ولتاژ در این سیستم بود، چون برای مصرف کننده احتیاج به ولتاژ محدودی...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق، نیروگاه 0

گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق، نیروگاه

فهرست:مصرف داخلی نیروگاه مشخصات مصرف داخلی نیروگاه نکا مصرف داخلی ترانس اگزیلری (کمکی) (BT) ، ترانس سه سیم پیچهسیستم اتومات تغییر تغذیه داخلی واحدهاشرایط لازم جهت عملکرد صحیح سیستم PAPID CHAN GE OVERقسمتهای مهم...