دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

گزارش کاراموزی آزمایشگاه الکترونیک ۱ 0

گزارش کاراموزی آزمایشگاه الکترونیک ۱

گزارش کاراموزی آزمایشگاه الکترونیک ۱ آزمایش شماره یک : (اسیلوسکوپ) هدف : آموزش کار با دستگاه اسیلوسکوپ و کاربرد آن در مطالعه مدارهای جریان متناوب. الف) آشنایی با اسیلوسکوپ : وسیله‌ای است بسیار موثر...

گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند 0

گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند

گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه     مقدمه ، آشنایی واهمیت مخابرات                                                    1 آشنایی کلی بامکان کارآموزی                                                   2 آشنایی بامدولهای مختلف دستگاه                                         4 وضایف...

گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد  مخابرات در بخش تعمیرات 0

گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات

گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات فهرست     ¨   فصل اول : تلفن سکه ای تکتا                       بخش اول:              شرح مدار              صفحه کلید             دریافت سکه ی بعدی...

گزارش کارآموز ی شرکت مخابرات 0

گزارش کارآموز ی شرکت مخابرات

گزارش کارآموز ی شرکت مخابرات فصل اول   اهمیت ونقش ارتباطات و مخابرات در جامعه                             صفحه ۱   تاریخچه ارتباط مخابراتی در ایران                                            ص     3    ارتباطروستایی در ایران                                                            ص     7     واحد اندازه...