دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

گزارش کار آموزی شرکت  آذر آب بویلر و میزان عملکرد انواع آن در نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی 0

گزارش کار آموزی شرکت آذر آب بویلر و میزان عملکرد انواع آن در نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی

گزارش کار آموزی شرکت آذر آب بویلر و میزان عملکرد انواع آن در نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی     فهرست مطالب     عنوان مقدمه فصل اول :  تقسیم بندی انواع بویلر  ...

گزارش کار آموزی فنی مهندسی واگن پارس سنسورها 0

گزارش کار آموزی فنی مهندسی واگن پارس سنسورها

گزارش کار آموزی فنی مهندسی واگن پارس سنسورها فهرست مطالب عنوان                                                                    صفحه آشنایی بامکان کارآموزی مقدمه                                                                                                 1 فصل اول                                                                                           3 تعریف عبارت سنسور                                                                                                   4 تکنیک های تولد سنسور                                                                                               6 سنسورها در...

دانلود گزارش کارآموزی جدید شرکت برق 0

دانلود گزارش کارآموزی جدید شرکت برق

دانلود گزارش کارآموزی جدید شرکت برق دانلود گزارش کارآموزی جدید شرکت برقفهرست مطالب گزارش کارآموزی جدید شرکت برق :عنوان                                                                    صفحهفصل اول گزارش کارآموزی : مقدمه                                                                       1– تاریخچه صنعت برق                                                                   5– فلسفه وجود پستهای...

گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان 0

گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان

گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان فهرست مطالب عنوان                                                                      صفحه پیشگفتار…………………………………………………………………………………. ۱ مقدمه:………………………………………………………………………………………. ۲ میزان رضایت دانشجو از این دوره………………………………………… ۳ فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی مشخصات کلی با مکان  کارآموزی…………………………………………. ۵...

گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس 0

گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس

گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس فهرست مطالب گزارش کارآموزی حسابداری عنوان                          صفحه  پیشگفتار………………………. ۱ مقدمه……………………………. ۲ فصل اول( آشنایی کلی با مکان کارآموزی ) دانلود...

بررسی مقدماتی کارگاه باس داکت 0

بررسی مقدماتی کارگاه باس داکت

بررسی مقدماتی کارگاه باس داکت فهرست مطالب عنوان                                                                                                                 صفحه آشنایی با کارگاه باس داکت………………….. ……………………….. ۸-۳ تجهیزات کارگاه باس داکت…….. ……………………….. ۱۶-۹ بررسی روند تولید کارگاه (از تاریخ ۱۴/۸/۸۴ لغایت ۱۴/۹/۸۴) ….. ۲۵-۱۷...