دسته: برق و الکترونیک

تحقیق سیستم های رادیوگرافی 0

تحقیق سیستم های رادیوگرافی

تحقیق سیستم های رادیوگرافی مقدمه:پرتوهای الکترومغناطیس با طول موجهای بسیار کوتاه ،‌یعنی پرتوهای X و   ، بدرون محیطهای مادی جامد نفوذ کرده ولی تا حدی بوسیله آنها جذب می شوند. میزان جذب به چگالی...

تحقیق دی الکتریک و کاربرد آن 0

تحقیق دی الکتریک و کاربرد آن

تحقیق دی الکتریک و کاربرد آن مقدمه :از زمانیکه آزمایشهای ابتدایی روی الکتریسیته ساکن جهت منزوی کردن بار الکتریکی ساکن توسط مواد دی الکتریکی که بار را به خارج هدایت نمی کنند ، صورت...

تحقیق دیودهای قدرت 0

تحقیق دیودهای قدرت

تحقیق دیودهای قدرت قسمتی از متن:در حالت ایده آل دیود نباید هیچ زمانی بازیابی معکوسی داشته باشد که هزینه ساخت دیود را افزایش می دهد . در بسیاری از کاربردهای اثرات زمان بازیابی معکوس...

پشتیبانی الکترونیک 0

پشتیبانی الکترونیک

پشتیبانی الکترونیک مقدمه: اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک: استفاده گسترده از تجهیزات الکترونیکی مانند رادارها و مخابرات به طور مستقل و یا مانند موشکها و هواپیماها به صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی،...

تحقیق جنگ الکترونیکی 0

تحقیق جنگ الکترونیکی

تحقیق جنگ الکترونیکی مقدمه: استفاده از تجهیزات الکترونیکی یا بطور مستقل انجام می‌گیرد. مانند رادارها و مخابرات و یا به صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی، مانند موشکها و هواپیما‌ها بکار برده...

تحقیق اندازه گیری ضرایب فعالیتهای محلولهای الکترولیت 0

تحقیق اندازه گیری ضرایب فعالیتهای محلولهای الکترولیت

تحقیق اندازه گیری ضرایب فعالیتهای محلولهای الکترولیت مقدمه:روشهای تجربی متفاوتی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت محلولهای الکترولیت مورد استفاده قرار گرفته است. این روشها به دو بخش تقسیم می شوند بخش اول شامل روشهایی...

دی الکتریک ها 0

دی الکتریک ها

دی الکتریک ها قطبش بین لایه ای : در یک بلور واقعی همیشه در عمل نقصهای زیادی از قبیلی جاهای شبکه ای تهی ، مراکز ناخالصی ، جابجاییها و  … وجود دارد . حاملهای...