دسته: برق و الکترونیک

کنترل توان در CDMA 0

کنترل توان در CDMA

کنترل توان در CDMA ۱-۳- مقدمه یکی از مفاهیم سوال انگیزی که غالباً توسط محققین مطرح می شود، “کنترل بهینه قدرت” می باشد. کنترل قدرت یکی از فاکتورهای اساسی در سیستمهای سلولی CDMA می...

اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک 0

اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک

اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک چکیده : توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به...

تعریف الکترونیک 0

تعریف الکترونیک

تعریف الکترونیک تعاریف اساسی الکترونیک دسته بندی اجسام اجسام از نظر الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند : عایق : اجسام عایق جریان برق را اصلاً عبور نمی دهند ، مانند چوب ....

خودروی برقی 0

خودروی برقی

خودروی برقی چکیده : این پروژه بر اساس تحقیق و طراحی یکی از برنامه های اصلی صنعت در چند ساله اخیر در مورد خودروهای برقی تهیه و تدوین شده است  واین پروژه به بررسی...

تاریخچه صنعت برق در ایران 0

تاریخچه صنعت برق در ایران

تاریخچه صنعت برق در ایران تاریخچه صنعت برق در ایران در سال ۱۲۸۳هجری شمسی با نصب یک ژنراتورKW400 توسط حاج امین الضرب در خیابان چراغ برق تهران استفاده از انرژی الکتریکی به صورت یک...

اصول سیم کشی هوایی 0

اصول سیم کشی هوایی

اصول سیم کشی هوایی مقدمه : انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه برقی ،توسط سیمهای هوایی و یا کابلهای زمینی و فشار قوی به محلهای مصرف هدایت می شود . در این مورد سیم...