دسته: بورس و کالا

تهیه تجزیه و تحلیل داده های آماری بورس 0

تهیه تجزیه و تحلیل داده های آماری بورس

تهیه تجزیه و تحلیل داده های آماری بورس مقدمهتجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا...