دسته: تغذیه

بسته بندی مواد غذایی 0

بسته بندی مواد غذایی

فهرست مطالب :مقدمهضرورت توجه به بسته بندی مواد غذاییفرهنگ بسته بندیصادرات مواد غذاییعوامل مؤثر بر بسته بندی مواد غذاییبسته بندی و سلیقه مصرف کنندهبسته بندیکاربرد مواد اولیه بسته بندی در مایکروویوتست و بازرسی برای...

بررسی جامع و پزشکی هرم غذایی 0

بررسی جامع و پزشکی هرم غذایی

تغذیه صحیح یعنی رعایت دو اصل تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه.تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سلامت بدن است وتنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی...

بروشور تغذیه 0

بروشور تغذیه

بروشور تغذیه مقدمهغذای سالم چیست؟غذای مضر چیست؟گروهها و مواد تشکیل دهنده غذای سالمرژیم غذایی سالم چیست؟اساس و پایه رزیم غذایی سالم