دسته: تولیدی

طرح توجیهی تولید آبپاش متحرک برای چمن 0

طرح توجیهی تولید آبپاش متحرک برای چمن

فهرست:معرفی محصولنام و کد محصولشماره تعرفه گمرکیشرایط واردات بررسی و ارائه استاندارد ملیبررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت داخلی و جهانیتوضیح موارد مصرف و کاربردبررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن...

دانلود طرح توجیهی کارخانه بخاری 0

دانلود طرح توجیهی کارخانه بخاری

این طرح توجیهی در زمینه احداث کارخانه بخاری می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه احداث کارخانه بخاری مناسب...

دانلود طرح توجیهی كارخانه توس چینی 0

دانلود طرح توجیهی کارخانه توس چینی

خلاصه طرح:این طرح توجیهی در زمینه احداث کارخانه توس چینی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصصنگارش و جمع آوری شده است.این فایل برای کارآفرینان در زمینه احداث کارخانه چینی مناسب...

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف 0

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف

این طرح توجیهی در زمینه تولید ظروف یکبار مصرف می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید ظروف یکبار...

طرح توجیهی تاسیس شرکت تولید نرم افزار 0

طرح توجیهی تاسیس شرکت تولید نرم افزار

این طرح توجیهی در زمینه تاسیس شرکت تولید نرم افزار می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس شرکت تولید...

طرح توجیهی چاپ و نشر 0

طرح توجیهی چاپ و نشر

مقدمه:با پیشرفت علم وصنعت کارهایى مورد استفاده قرارگرفت که همه براى انسان مفید بوده است. ماشین هاى چاپ یکى ازاین پیشرفت ها بوده است که زحمت انسان را براى نوشتن بادست کمتروامکانات زیادى به...