دسته: حسابداری

مبانی فناوری اطلاعات 0

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات تعریف معناشناختی: اطلاعات دارای معنا و موضوع است، اطلاعات آگاهی یا دستوری درباره چیزی یا کسی است. تعریف دیگر : اطلاعات عبارت است از تمام ایده ها، واقعیتها، کارهای خلاقانه ذهن...

پاورپوینت شواهد حسابرسی 0

پاورپوینت شواهد حسابرسی

پاورپوینت شواهد حسابرسی بخشی از متن:یکی از عمده ترین کارهای حسابرسی داخلی، گردآوری شواهد حسابرسی ست که برای پشتیبانی از قضاوتهای حرفه ای به کار می رود.استانداردهای حسابرسی داخلی بر اهمیت شواهد حسابرسی تأکید...

حسابداری مالیاتی 0

حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد ، و یا ثروت آن...

گزارش عملكرد مالي 0

گزارش عملکرد مالی

گزارش عملکرد مالی      فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۳۰ اجزای تشکیل دهنده عملکرد مالی توقف یک بخش از واحد تجاری تغییر در برآوردهای حسابداری صورت سود و زیان طبقه بندی بر مبنای کارکرد...

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ 0

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۱۰۴ فهرست‌ مندرجات‌                                                                                                                                                              شمـاره‌ بنـد مقدمـه‌                                                                                                        1 تا۱۰ هدف‌ و جایگاه‌                                                                                                                  1 تا ۴ دیدگاه‌ کلی‌          ...

پاورپوینت گزارش گري مالي ميان دوره اي 0

پاورپوینت گزارش گری مالی میان دوره ای

پاورپوینت گزارش گری مالی میان دوره ای فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۲۳ هدف استاندارد دامنه کاربرد تعاریف برخی از اصطلاحات روش منفصل روش متصل شکل ومحتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌  گزیده یادداشتهای توضیحی تعدیلات‌...

پاورپوینت گزارش گري برحسب قسمتهاي مختلف 0

پاورپوینت گزارش گری برحسب قسمتهای مختلف

پاورپوینت گزارش گری برحسب قسمتهای مختلف فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۲۲ استاندارد •           هدف استاندارد •           دامنه  کاربرد •           تعیین قسمتهای تجاری یا جغرافیایی •           قسمت های جغرافیایی •           قسمت جغرافیایی •           قسمت...

حسابداری (رویکردهای هزینه یابی) 0

حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)

حسابداری (رویکردهای هزینه یابی) مقدمه قیمت تمام شده یکی از ابعاد مهم در رقابت است. ایجاد تعادل این مؤلفه با سایر ابعاد رقابت یعنی کیفیت و زمان مستلزم اعمال مدیریت بر آن است. برای...