دسته: حسابداری

گزارش عملكرد مالي 0

گزارش عملکرد مالی

گزارش عملکرد مالی      فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۳۰ اجزای تشکیل دهنده عملکرد مالی توقف یک بخش از واحد تجاری تغییر در برآوردهای حسابداری صورت سود و زیان طبقه بندی بر مبنای کارکرد...

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ 0

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۱۰۴ فهرست‌ مندرجات‌                                                                                                                                                              شمـاره‌ بنـد مقدمـه‌                                                                                                        1 تا۱۰ هدف‌ و جایگاه‌                                                                                                                  1 تا ۴ دیدگاه‌ کلی‌          ...

پاورپوینت گزارش گري مالي ميان دوره اي 0

پاورپوینت گزارش گری مالی میان دوره ای

پاورپوینت گزارش گری مالی میان دوره ای فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۲۳ هدف استاندارد دامنه کاربرد تعاریف برخی از اصطلاحات روش منفصل روش متصل شکل ومحتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌  گزیده یادداشتهای توضیحی تعدیلات‌...

پاورپوینت گزارش گري برحسب قسمتهاي مختلف 0

پاورپوینت گزارش گری برحسب قسمتهای مختلف

پاورپوینت گزارش گری برحسب قسمتهای مختلف فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۲۲ استاندارد •           هدف استاندارد •           دامنه  کاربرد •           تعیین قسمتهای تجاری یا جغرافیایی •           قسمت های جغرافیایی •           قسمت جغرافیایی •           قسمت...

تئوری حسابداری (۲) 0

تئوری حسابداری (۲)

تئوری حسابداری (۲) در سال ۱۹۸۷ هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر...

ماتریس حسابداری اجتماعی 0

ماتریس حسابداری اجتماعی

ماتریس حسابداری اجتماعی ۱- مقدمه در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد...

حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن 0

حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن مقدمه: افزایش روزافزون انواع مختلف اشیاء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست که نظر متخصصین حسابداری، حسابرسی و بطور کلی متخصصین امور مالی را بخود جلب...

حسابرسی 0

حسابرسی

حسابرسی مقدمه وجود اطلاعات مالی قابل اتکا ، لازمه بقای جامعه امروزین است. فرد سرمایه گذاری که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد، بانکداری که در مورد تأیید یک تقاضای وام تصمیم...

حسابداری دولتی 0

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی مقدمه: نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی...