دسته: حسابداری

تحقیق حسـابداری پیمـان‌هـای بلنـد مـدت 0

تحقیق حسـابداری پیمـان‌هـای بلنـد مـدت

مقدمـه:پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد. فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه...

مقاله کلیاتى پیرامون حسابدارى قراردادهاى بلند مدت پیمانکارى 0

مقاله کلیاتى پیرامون حسابدارى قراردادهاى بلند مدت پیمانکارى

قسمتی از متن مقاله : موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده...

دانلود پروژه کامل اسناد حسابداری 0

دانلود پروژه کامل اسناد حسابداری

دانلود پروژه کامل اسناد حسابداری مربوط به واحد درسی : شرکتهای ۲ حسابدارینرم افزار حسابداریآموزش حسابداریدانلود مقاله حسابداریحسابداری ارشدگزارش کارآموزیپایان نامهبروزفایلرشته حسابداریاصول حسابداریحسابداری مالیحسابداری چیست دانلود فایل

مقاله محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی 0

مقاله محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی

چکیده:به‌رغم اتفاق نظر در مورد ضرورت ارزیابی اطلاعات ارایه شده از سوی مدیریت توسط افراد صلاحیت‌دار مستقل، همواره طی سالیان متمادی درباره تاثیر گزارش حسابرسی بر فرآیند تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان بحث بوده‌است. در این پژوهش،...

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 0

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن: علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از...

تحقیق هزینه یابی  سربار ساخت 0

تحقیق هزینه یابی سربار ساخت

چکیده: سودآوری، رویا و آرزوی همه‌ی شرکت‌ها و مدیران است، اما مانع بزرگی به‌نام هزینه‌ها،  می‌تواند تمام رویا‌ها و آرزوهای یک شرکت را دست نیافتنی کند. وقتی نمودارها روند صعودی هزینه‌های سازمان را نمایش...

دانلود مقاله تاثیر استانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکت ها 0

دانلود مقاله تاثیر استانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکت ها

دانلود مقاله تاثیر استانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکت هاچکیده: هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد. بطوری که IAS...