دسته: حسابداری

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی 0

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی خلاصه: در ژانویه ۱۹۹۹: گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که دولت های محلی ارزش دارای های با ساختارهای زیر بنایی که...

مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها 0

مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها Audit procedures for consultantAudit procedures: کلیات رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند:هزینه نیروی کار:در عمده قراردادهای مشاوره ای ...

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 3 درآمد عملیاتی 0

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۳ درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۳ –  درآمد عملیاتی مقدمـه‌۱ . بنابر تعریف‌ ارائه‌ شده‌ در فصل‌ سوم‌ مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌، درآمد عبارت‌ است‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ که‌ به‌ آورده‌...

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد 0

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد : اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌...