دسته: حقوق

تحقیق بررسی اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت 0

تحقیق بررسی اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت

تحقیق بررسی اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت قسمتی از متن:پس‌ از وقوع‌ جرم‌ و اعلام‌ آن‌، دادسرا به‌ عنوان‌ یک‌ نهاد قضایی‌، مکلف‌ به‌ کشف‌، تعقیب‌ و تحقیق‌ درباره‌ جرم‌، می‌شود. کشف‌ حقیقت‌...

مقاله بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات 0

مقاله بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات

مقاله بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات قسمت از متن:انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و...

مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی 0

مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی

مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی قسمتی از متن:عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى...

تحقیق بررسی حقوق ثبت شرکت ها 0

تحقیق بررسی حقوق ثبت شرکت ها

تحقیق بررسی حقوق ثبت شرکت ها چکیده:فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال...

تحقیق بررسی جعل اسناد 0

تحقیق بررسی جعل اسناد

تحقیق بررسی جعل اسناد چکیده  :جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش...

تحقیق بررسی تخلیه ید از املاک مشاعی 0

تحقیق بررسی تخلیه ید از املاک مشاعی

تحقیق بررسی تخلیه ید از املاک مشاعی چکیده: تصرفات و روابط مالکین مشاع و تصرفات مادی وحقوقی در ملک مشاع از دیر باز مورد توجه فقهاء و حقوقدانان بوده ، از جمله مسائلی که،...