دسته: حقوق

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر 0

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر بخشی از متن اصلی : سازمان های غیردولتی و حقوق بشر سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در...

رويكردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر 0

رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر بخشی از متن اصلی : رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر در آغاز بحث لازم است نکاتى را یادآور شوم: تاثیر عنوان حقوق بشر و آزادى...

تاريخچه حقوق بشر در اسلام 0

تاریخچه حقوق بشر در اسلام

تاریخچه حقوق بشر در اسلام بخشی از متن اصلی : تاریخچه حقوق بشر در اسلام هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را در بستر تعالیم اسلام مورد بررسی قرارد می دهیم قبل از هر نوع...

ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات 0

ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات بخشی از متن اصلی فهرست مطالب عنوان     صفحه چکیده     1 مقدمه     2 فصل اول- کلیات   5 ۱-۱- تعاریف و مفاهیم         6 ۱-۱-۱- معنای لغوی و تعریف جرم     6...

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 0

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی بخشی از متن اصلی : اشاره : از روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و...

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي 0

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بخشی از متن اصلی : فهرست مطالب عنوان     صفحه مقدمه     1 بخش اول : بررسی...