دسته: حقوق

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری 0

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

فهرست مطالب : فصل اولکلیات– مفهوم مسئولیت مدنی– اقسام آن از نظر منشأضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد)موضوع مسئولیت مدنیارکان مسئولیت مدنیفعل زیانبار فصل دومقلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضررجایگاه قاعده...

گزارش کارآموزی رشته حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت 0

گزارش کارآموزی رشته حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت

فهرست مطالب: ۱٫ تعدیل اجاره بهاء۲٫ افزایش اجاره بهاء۳٫ تخریب ساختمان۴٫ تفکیک و تقسیم ملک۵٫ تعدیل اجاره بهاء ۶٫ اخذ صورت مجلس تفکیکی آپارتمانها و اتمام بناء۷٫ افزایش اجاره بهاء ۸٫ تعدیل اجاره بها...

مقاله ترجمه شده ؛  سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چندجانبه 0

مقاله ترجمه شده ؛ سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چندجانبه

مقدمه:در طی دهه اخیر در مورد این مسئله که آیا افزایش تعداد موافقتنامه‌های تجارت آزادسنگ بنای مستحکمی برای برقراری آزادی تجاری چندجانبه است یا مانعی بر سر راه آن به شمار می‌رود قلم فرسایی...

مقاله تضمین كالا در تجارت بین الملل 0

مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل

چکیده: بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه...

مقاله حقوق و مدیریت ثبت اختراع 0

مقاله حقوق و مدیریت ثبت اختراع

مقدمه: حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است ۰ بخش اول این مقاله...

مقاله حقوق تجارت الكترونیك (۲) 0

مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۲)

چکیده: طلب دیگر که در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شکل ومفاد پیامهای تجاری است . مادام که مذاکرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلکس و فاکس و امثال اینها...

مقاله حقوق تجارت الكترونیك (۱) 0

مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۱)

چکیده: در چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex...

مقاله نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت 0

مقاله نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

چکیده: در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که...