دسته: حقوق

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت 0

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت بخشی از متن اصلی : دفاع مشروع در برابر ماموران دولت چکیده : به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران...

دفاع مشروع 0

دفاع مشروع

دفاع مشروع دفاع مشروع کلیات به هنگامی که میکربی وارد بدن میشود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید...

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري 0

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری بخشی از متن اصلی : اصل برائت و آثار آن در امور کیفری مقدمه : اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه...

وكالت دادگستري در فرانسه 0

وکالت دادگستری در فرانسه

وکالت دادگستری در فرانسه بخشی از متن اصلی : وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا...

وكالت دادگستري در تركيه 0

وکالت دادگستری در ترکیه

وکالت دادگستری در ترکیه بخشی از متن اصلی : وکالت دادگستری در ترکیه ر مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای...

کار تحقیقی در مورد وکالت آزاد 0

کار تحقیقی در مورد وکالت آزاد

کار تحقیقی در مورد وکالت آزاد بخشی از متن اصلی : وکالت آزاد کیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او...

بررسی ابراء در حقوق ایران و انگلیس 0

بررسی ابراء در حقوق ایران و انگلیس

بررسی ابراء در حقوق ایران و انگلیس بخشی از متن اصلی : ابراء در حقوق ایران و انگلیس چکیده اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز...

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 0

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا...