دسته: حقوق

بررسی ابراء در حقوق ایران و انگلیس 0

بررسی ابراء در حقوق ایران و انگلیس

بررسی ابراء در حقوق ایران و انگلیس بخشی از متن اصلی : ابراء در حقوق ایران و انگلیس چکیده اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز...

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 0

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا...

رابطه بين جهانگردي و جرم 0

رابطه بین جهانگردی و جرم

رابطه بین جهانگردی و جرم بخشی از متن اصلی : رابطه بین جهانگردی و جرم ر این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ...

رابطه ارتكاب بزه با عقب ماندگي ذهني 0

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی بخشی از متن اصلی : رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی دکتر فرید فدائی عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی...

اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال 0

اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال

اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال بخشی از متن اصلی : اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال سیر طبیعى ماه و پیدایش شکلهاى گوناگون در جرم آن, سبب تقسیم زمان...

زندان وعلوم مربوط به زندانها 0

زندان وعلوم مربوط به زندانها

زندان وعلوم مربوط به زندانها بخشی از متن اصلی : تعریف موضوع مقاله مربوط به زندان است که اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires میباشد . مسلما پس از نامبردن کلمه زندان یک تجسم ذهنی...

روانشناختي انگيزه 0

روانشناختی انگیزه

روانشناختی انگیزه بخشی از متن اصلی : روانشناختی انگیزه ر این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش...

رشد عقلاني و حقوق جنايي 0

رشد عقلانی و حقوق جنایی

رشد عقلانی و حقوق جنایی بخشی از متن اصلی : رشد عقلانی و حقوق جنایی چکیده در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن،...