دسته: حقوق

مسئولیت مدنی در حقوق ایران 0

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مسئولیت مدنی در حقوق ایران مقدمه روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود...

قوۀ قهریه 0

قوۀ قهریه

قوۀ قهریه علت خارجی علت خارجی حادثه‌ای است که رابطه علیتی که زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشته آنرا سست...

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران 0

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران مقدمه : در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع...

استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام 0

استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی...

مفهوم دیه (قصاص) در اسلام 0

مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

مفهوم دیه (قصاص) در اسلام مقدمه الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی...

دعاوی قولنامه ای 0

دعاوی قولنامه ای

دعاوی قولنامه ای مقدمه : حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها...

دادگاه جنایی بین المللی 0

دادگاه جنایی بین المللی

دادگاه جنایی بین المللی برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که ۴ سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل ۱۰ سال هم زمان محاکمات و تلاش...

اصل عدم مداخله (حقوق بشر) 0

اصل عدم مداخله (حقوق بشر)

اصل عدم مداخله (حقوق بشر) مقدمه مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال ۱۹۴۵ موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال ۱۹۴۵ را...