دسته: حقوق

جزوه حقوق تجارت 0

جزوه حقوق تجارت

قسمتی از متن: ۱-  قوانین تجاری: ۱٫اصلی: قانون تجارت  2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)۲-  قوانین مدنی: آراء...

تحقیق اجراى احكام و اصول سیاسى اسلام 0

تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و ساز وکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از...

مقاله بررسی شرایط اساسی قرارادادها 0

مقاله بررسی شرایط اساسی قرارادادها

چکیده: عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که...

خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد 0

خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد

قسمتی از متن: قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده...

مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 0

مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

چکیده: عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد...

بررسی وکالت و انواع آن 0

بررسی وکالت و انواع آن

وکالت چیست؟  وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب...

آدم ربایی از منظر حقوقی 0

آدم ربایی از منظر حقوقی

توضیحات:در دو قالب Word و PDF قابل استفاده برای مقاطع کاردانی و کارشناسی و ارشد بعنوان کار تحقیقی و مقاله، دارای فهرست بندی چکیده:جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم...