دسته: حقوق

کار تحقیقی در مورد حقوق و تكاليف جهانگردان 0

کار تحقیقی در مورد حقوق و تکالیف جهانگردان

کار تحقیقی در مورد حقوق و تکالیف جهانگردان بخشی از متن اصلی : حقوق و تکالیف جهانگردان کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم...

تعريف حقوق مالكيت معنوي 0

تعریف حقوق مالکیت معنوی

تعریف حقوق مالکیت معنوی بخشی از متن اصلی : مقدّمه «حق چاپ برای ناشر حفوظ است»؛ «کپی گرفتن از این جزوه جایز نیست»؛ «کلیه حقوق محفوظ است»؛ «رایت کردن این CD جایز نیست و...

کار تحقیقی در مورد معاضدت حقوقی متقابل 0

کار تحقیقی در مورد معاضدت حقوقی متقابل

کار تحقیقی در مورد معاضدت حقوقی متقابل بخشی از متن اصلی : ۱-۹ مقدمه تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به...

کار تحقیقی در مورد حكومت یقین بر شك 0

کار تحقیقی در مورد حکومت یقین بر شک

کار تحقیقی در مورد حکومت یقین بر شک بخشی از متن اصلی :   مقدمه گـفـتـیـم کـه فـقـیـه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق...

کار تحقیقی در مورد تعلیق اجرای مجازات 0

کار تحقیقی در مورد تعلیق اجرای مجازات

کار تحقیقی در مورد تعلیق اجرای مجازات بخشی از متن اصلی : فهرست مطالب مبحث اول – تعلیق مجازات گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات الف- شرایط ماهوی ۱- محکومیت تعزیری و یا...

کار تحقیقی در مورد حقوق مدنی 0

کار تحقیقی در مورد حقوق مدنی

کار تحقیقی در مورد حقوق مدنی بخشی از متن اصلی : فهرست مطالب         مقدمه……………………………………………………………………………………     1 کلیات……………………………………………………………………………………     14 تقسیمات حقوق…………………………………………………………………….           30 منابع حقوق…………………………………………………………………………..        40 قلمروقانون‌درمکان………………………………………………………………….          44 عرف…………………………………………………………………………………….    64 رویه قضایی………………………………………………………………………….        81 حقوق فردی………………………………………………………………………….         97 اموال…………………………………………………………………………………….   ...

کار تحقیقی در مورد حقوق بین الملل جوانان 0

کار تحقیقی در مورد حقوق بین الملل جوانان

کار تحقیقی در مورد حقوق بین الملل جوانان بخشی از متن اصلی : دیباچه      «حقوق بین الملل جوانان»شاید ناشناخته ترین رشته مطالعاتی در میان زیر مجموعه های حقوق بین الملل باشد.در حالی که...

تحقیق در مورد قانون كار 0

تحقیق در مورد قانون کار

تحقیق در مورد قانون کار تحقیق در مورد قانون کار بخشی از متن اصلی : فهرست مطالب فصل اول تعاریف کلی و اصولی۵فصل دوم قرار دادکار تحقیق در مورد قانون کار مبحث اول- تعریف...

تحقیق پیرامون قانون مدنی 0

تحقیق پیرامون قانون مدنی

تحقیق پیرامون قانون مدنی بخشی از متن اصلی : (تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۸۵) ماده ۲- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای...