دسته: حقوق

وكالت دادگستري در فرانسه 0

وکالت دادگستری در فرانسه

وکالت دادگستری در فرانسه بخشی از متن اصلی : وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا...

وكالت دادگستري در تركيه 0

وکالت دادگستری در ترکیه

وکالت دادگستری در ترکیه بخشی از متن اصلی : وکالت دادگستری در ترکیه ر مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای...

زندان وعلوم مربوط به زندانها 0

زندان وعلوم مربوط به زندانها

زندان وعلوم مربوط به زندانها بخشی از متن اصلی : تعریف موضوع مقاله مربوط به زندان است که اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires میباشد . مسلما پس از نامبردن کلمه زندان یک تجسم ذهنی...

روانشناختي انگيزه 0

روانشناختی انگیزه

روانشناختی انگیزه بخشی از متن اصلی : روانشناختی انگیزه ر این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش...

رشد عقلاني و حقوق جنايي 0

رشد عقلانی و حقوق جنایی

رشد عقلانی و حقوق جنایی بخشی از متن اصلی : رشد عقلانی و حقوق جنایی چکیده در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن،...

رابطه بين جهانگردي و جرم 0

رابطه بین جهانگردی و جرم

رابطه بین جهانگردی و جرم بخشی از متن اصلی : رابطه بین جهانگردی و جرم ر این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ...

رابطه ارتكاب بزه با عقب ماندگي ذهني 0

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی بخشی از متن اصلی : رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی دکتر فرید فدائی عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی...

اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال 0

اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال

اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال بخشی از متن اصلی : اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال سیر طبیعى ماه و پیدایش شکلهاى گوناگون در جرم آن, سبب تقسیم زمان...