دسته: حقوق

شرایط و موجبات حد در شرب خمر 0

شرایط و موجبات حد در شرب خمر

شرایط و موجبات حد در شرب خمر بخشی از متن اصلی : شرایط و موجبات حد در شرب خمر مسکر یعنی چه ؟ سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و...

سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام 0

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام بخشی از متن اصلی : سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام چکیده: بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و...

قصاص حق انحلالى یا مجموعى 0

قصاص حق انحلالى یا مجموعى

قصاص حق انحلالى یا مجموعى بخشی از متن اصلی : قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول) هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به...

قاچاق و عناصر آن 0

قاچاق و عناصر آن

قاچاق و عناصر آن بخشی از متن اصلی : فهرست بخش اول – کلیات  10 فصل اول: تعاریف ۱۰ مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق        10 بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق        10 گفتار...

تحقیق اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران 0

تحقیق اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

تحقیق اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران تحقیق اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران چکیده : باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه...

تحقیق در مورد آيين دادرسي كيفري 0

تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری

تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری جلسه اول آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب...

کار تحقیقی اقامه ي دليل در حقوق کيفري 0

کار تحقیقی اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

کار تحقیقی اقامه ی دلیل در حقوق کیفری کار تحقیقی اقامه ی دلیل در حقوق کیفری مقدمه: معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و...