دسته: حقوق

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران 0

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران مقدمه : در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع...

استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام 0

استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی...

مفهوم دیه (قصاص) در اسلام 0

مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

مفهوم دیه (قصاص) در اسلام مقدمه الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی...

دعاوی قولنامه ای 0

دعاوی قولنامه ای

دعاوی قولنامه ای مقدمه : حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها...

دادگاه جنایی بین المللی 0

دادگاه جنایی بین المللی

دادگاه جنایی بین المللی برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که ۴ سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل ۱۰ سال هم زمان محاکمات و تلاش...

اصل عدم مداخله (حقوق بشر) 0

اصل عدم مداخله (حقوق بشر)

اصل عدم مداخله (حقوق بشر) مقدمه مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال ۱۹۴۵ موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال ۱۹۴۵ را...

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد 0

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد مقدمه: بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و...

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد 0

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد «بسمه تعالی»   بنام‌ خداوند جان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین   دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات...