دسته: حقوق

ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر 0

ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر

چکیده:باوجود توسعه روزافزون بیمه‏های عمر در کشور، متأسفانه مشکلات و مسائل حقوقی ناشی از این بیمه همیشه در پرده‏ای از ابهام قرار داشته است.به دیگر سخن، آن‏چه مسلم است هر نهاد حقوقی واجد آثاری...

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران 0

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

قسمتی از متن:تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .۱ از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم...

استیفاء در قانون مدنی 0

استیفاء در قانون مدنی

بخشی از متن اصلی: مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از...

جرایم امنیتی در نظام حقوقی ایران 0

جرایم امنیتی در نظام حقوقی ایران

مقدمه:در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی...