دسته: حقوق

دانلود فایل

“"> وجود ناخرسندی‌، برای‌ رفع‌ ضرری‌ شدیدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌کند</span><br><div><span lang='FA' dir='RTL' style='font-size: 14pt; font-family: 'B Yagut';'>رمز فایل:www.aryafile.ir</span></div><div style='text-align:center'><a href='http://beroozfile.ir/product/12869/مقاله-ای-درمورد-دانلود فایل

“" /> 0

دانلود فایل

“">وجود ناخرسندی‌، برای‌ رفع‌ ضرری‌ شدیدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌کند
رمز فایل:www.aryafile.ir
دانلود فایل

حقوق

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد 0

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد «بسمه تعالی»   بنام‌ خداوند جان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین   دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات...

اوتانازيا (قتل از روي ترحم) 0

اوتانازیا (قتل از روی ترحم)

اوتانازیا (قتل از روی ترحم) .اوتانازیای غیرفعال ( Passive ) این نوع اوتانازیا تسریع مرگ بیمار از طریق تغییر دادن برخی روشهای حمایتی و عدم دخالت در سیر طبیعی مراحل بیماری می باشد ....

انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی 0

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در...

انقلاب سفید 0

انقلاب سفید

انقلاب سفید  پیشینه در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر...

انسانیت و جرائم علیه آن 0

انسانیت و جرائم علیه آن

انسانیت و جرائم علیه آن اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی...

پاورپوینت حقوق بین الملل هوایی 0

پاورپوینت حقوق بین الملل هوایی

پاورپوینت حقوق بین الملل هوایی هواپیما که برای پرواز از منطقه ای به منطقه دیگر، نیاز به هوا و گذشتن از قلمرو هوایی دارد، چنانچه عبور آن از قلمرو هوایی دو یا چند کشور...

پاورپوینت حقوق کار در کارآفرینی 0

پاورپوینت حقوق کار در کارآفرینی

پاورپوینت حقوق کار در کارآفرینی مجموع قواعد حاکم بر کار تابع را حقوق کار میگویند که کار تابع برابر است با انجام کار برای دیگری فهرست: حقوق کار  ویژگی های حقوق کار منابع حقوق...

پاورپوینت مهارت‌های تنظيم قرارداد 0

پاورپوینت مهارت‌های تنظیم قرارداد

پاورپوینت مهارت‌های تنظیم قرارداد منظور از مهارت قرارداد نویسی عبارت است از به کار بردن عملی دانش حقوقی، هنر آینده اندیشی و تکنیک نگارش در تنظیم متن قرارداد قابل قبول. بنابراین، برخورداری از دانش...

پاورپوینت حقوق قراردادهای دولتی 0

پاورپوینت حقوق قراردادهای دولتی

پاورپوینت حقوق قراردادهای دولتی در معنی عام ، هر قراردادی که یک طرف آن دستگاههای اداری، اعم از دولتی (مثل وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی) یا دستگاههای بلدی (شهرداری ها) باشد؛ قرارداد...