دسته: حقوق

اوتانازيا (قتل از روي ترحم) 0

اوتانازیا (قتل از روی ترحم)

اوتانازیا (قتل از روی ترحم) .اوتانازیای غیرفعال ( Passive ) این نوع اوتانازیا تسریع مرگ بیمار از طریق تغییر دادن برخی روشهای حمایتی و عدم دخالت در سیر طبیعی مراحل بیماری می باشد ....

انقلاب سفید 0

انقلاب سفید

انقلاب سفید  پیشینه در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر...

انسانیت و جرائم علیه آن 0

انسانیت و جرائم علیه آن

انسانیت و جرائم علیه آن اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی...

پاورپوینت آشنایی کامل با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران 0

پاورپوینت آشنایی کامل با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

پاورپوینت آشنایی کامل با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران آشنایی کامل با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران فهرست: ولایت فقیه: (تعریف، شرایط رهبری، شورای موقت رهبری، وظایف رهبری، رهبری و...

پاورپوینت حقوق بین الملل هوایی 0

پاورپوینت حقوق بین الملل هوایی

پاورپوینت حقوق بین الملل هوایی هواپیما که برای پرواز از منطقه ای به منطقه دیگر، نیاز به هوا و گذشتن از قلمرو هوایی دارد، چنانچه عبور آن از قلمرو هوایی دو یا چند کشور...

پاورپوینت حقوق کار در کارآفرینی 0

پاورپوینت حقوق کار در کارآفرینی

پاورپوینت حقوق کار در کارآفرینی مجموع قواعد حاکم بر کار تابع را حقوق کار میگویند که کار تابع برابر است با انجام کار برای دیگری فهرست: حقوق کار  ویژگی های حقوق کار منابع حقوق...

پاورپوینت مهارت‌های تنظيم قرارداد 0

پاورپوینت مهارت‌های تنظیم قرارداد

پاورپوینت مهارت‌های تنظیم قرارداد منظور از مهارت قرارداد نویسی عبارت است از به کار بردن عملی دانش حقوقی، هنر آینده اندیشی و تکنیک نگارش در تنظیم متن قرارداد قابل قبول. بنابراین، برخورداری از دانش...

پاورپوینت حقوق قراردادهای دولتی 0

پاورپوینت حقوق قراردادهای دولتی

پاورپوینت حقوق قراردادهای دولتی در معنی عام ، هر قراردادی که یک طرف آن دستگاههای اداری، اعم از دولتی (مثل وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی) یا دستگاههای بلدی (شهرداری ها) باشد؛ قرارداد...

پاورپوینت حقوق هوایی 0

پاورپوینت حقوق هوایی

پاورپوینت حقوق هوایی حقوق هوایی رشته‌ای از علم حقوق است که قوانین و قواعد مربوط به عبور و مرور هواپیماها و بهره‌برداری از هوا و همچنین روابط حقوقی و تجاری ناشی از آن‌ها را...