دسته: خدماتی و آموزشی

پاورپوینت انواع ماهیچه 0

طرح توجیهی مدرسه غیرانتفاعی

طرح توجیهی مدرسه غیرانتفاعی مـقـدمـه : نرخ ورود افراد واجب‌التعلیم هر جامعه به مراکز آموزشی از مهم ترین شاخص های توسعه منابع انسانی آن جامعه به شمار می‌رود. اهمیت این مطلب با توجه به...

پاورپوینت انواع ماهیچه 0

طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی

مقدمه: تمایل روزافزون افراد جامعه به روش زندگی مدرن و ماشینی ، موجب ایجاد تغییراتی در امور روزمره گشته است. کاهش فعالیتهای فیزیکی از مهم ترین این تغییرات است که عامل اصلی در افزایش...

پاورپوینت انواع ماهیچه 0

طرح توجیهی احداث مهد کودک

 مقدمه : تغییر روش زندگی افراد جامعه و تمایل روز افزون به زندگی ماشینی و مدرن ،‌ موجب بروز پاره‌ای مسائل جدید در زندگی روزمره شهروندان شده است. افزایش مشارکت بانوان در عرصه‌های اقتصادی...

طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه رانندگی 0

طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه رانندگی

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تأسیس آموزشگاه رانندگی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مقدمه:یکی از مشکلات اجتماعی جامعه امروز بیکاری است و بوجود آوردن شغل و کارآفرینی فیزیک...

طرح توجیهی سفره عقد 0

طرح توجیهی سفره عقد

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) سفره عقد که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. پیشگفتار:با توجه به سنتهای دیرینه مردم ایران انداختن سفره عقد از زمانهی بسیار قدیم در...

طرح توجیهی کافی نت 0

طرح توجیهی کافی نت

این طرح توجیهی در زمینه احداث کافی نت می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه احداث کافی نت مناسب...