دسته: خدماتی و آموزشی

كارآفريني 0

کارآفرینی

کارآفرینی      فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۳۵ فهرست مطالب بخش ۱ ماهیت علم کار ۱ ۱۰۵۳ نمونه افراد ساکن در خوابگاه‌ها ۱ گسترش مفهوم و مهارت… ۲ ۱۰۵ : طرح ازمایش‌ها ۳...

كارآفريني 0

کارآفرینی

کارآفرینی      فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۱۲۶ فهرست مطالب مقدّمه. ۱ فصل اول: کلیات ۳ تاریخچه ی کارآفرینی: ۴ سابقۀ کارآفرینی درایران: ۵ تعاریف ومفهوم کارآفرینی: ۶ نقش دولت درتوسعۀ کارآفرینی: ۷...

كارآفريني 0

کارآفرینی

کارآفرینی      فرمت فایل: WORD قابل ویرایش تعدادصفحات:۱۱ فهرست مطالب تاریخچه. ۱ اهداف فعالیت… ۱ ضرورت ایجاد طرح.. ۱ معرفی نوع طراحی.. ۲ شکل کسب و کار ۲ مجوز فعالیت… ۳ زراعت :...