دسته: خدماتی و آموزشی

بررسی طرح های تولیدی 0

بررسی طرح های تولیدی

مشخصات کلی طرحاز مدتها پیش با پیشرفت امور ساختمانی در ایران بویژه در استان خراسان محصولات سیمان و پنبه‌ی نسوز (آزبست) از قبیل انواع ورق برای پوشش ساختمانها و دیوارها و نیز انواع لوله‌های...