دسته: داروسازی

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی 0

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی فهرست عنوان      صفحه ۱-  مقدمه      2 ۲-        تاریخچه...

گزارش کارآموزی تهیه واکسن در مؤسسه راضی 0

گزارش کارآموزی تهیه واکسن در مؤسسه راضی

گزارش کارآموزی تهیه واکسن در مؤسسه راضی فهرست مطالب عنوان                                                                                           صفحه   فصل اول تاریخچه موسسه رازی……………………………………………………………………………… ۲ تحقیق و تولید : تشخیص……………………………………………………………………………. ۳ تعلیم و توسعه……………………………………………………………………………………………. ۴ جایگاه بین المللی……………………………………………………………………………………….. ۵ معرفی...

گزارش کارآموزی(آزمایشگاه داروسازی) 0

گزارش کارآموزی(آزمایشگاه داروسازی)

گزارش کارآموزی(آزمایشگاه داروسازی) روش اندازه گیری مفنامیک اسید در کپسول ۲۵۰ میلی گرم (تیتریسمتری) تعداد ۲۰ عدد کپسول را خالی کرده و پودر داخل آن را کاملا مخلوط می کنیم تا به طور یکنواخت...