دسته: داستانی

رمان عشق خزان زده 0

رمان عشق خزان زده

این داستان روایت گر دردها و حقایق تلخ زندگی زنان و دختران جامعه ماست. دخترانی که همین نزدیکی ها در اطراف ما هستند ، نه جایی دور. داستان روایتگر زندگی یک دخترر روستاییست ....

رمان و اکنون سرنوشت را بنواز 0

رمان و اکنون سرنوشت را بنواز

رمان و اکنون سرنوشت را بنواز رمان ‘ و اکنون سرنوشت را بنواز ‘ زندگی عاطفی و پر ماجرای اعضای یک گروه موسیقی نوپا و رو به رشد را بیان می‌کند که با تکیه...