دسته: دام و طیور

آموزش پرورش و تولید میگو 0

آموزش پرورش و تولید میگو

آموزش پرورش و تولید میگو این مقاله اطلاعات کلی در مورد بیولوژی و تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین ارائه می­دهد. میگو در چرخه زندگی خود دارای چهار شکل مشخص است: تخم ، لارو...