دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

گزارش کاراموزی احداث ساختمان مسكونی 0

آزمون ها در روانشناسی کار

فهرست مطالب : پیش فرض‌ های روانشناسی کار آثار آموزشی شغل بر تفاوتهای فردی آزمونهای روانی انواع آزمون دلایل بی اعتمادی یا مشکلات نسبت به گاربرد نادرست آزمون ها اندازه گیری توانایی های انسان...

تأثیر شغل مادران بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 0

تأثیر شغل مادران بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده: هدف ازاین تحقیق  تاثیر شغل مادران برعملکردتحصیلی فرزندان آنها ومقایسه با وضعیت تحصیلی  فرزندان مادران خانه دار است. ابتداازروی کارنامه های دانش آموزان میانگین معدل دانش آموزانی که مادرانی شاغل دارند ومیانگین معدل...

مقاله انگلیسی نحوه آموزش کودکان نابینا در سوئد به همراه ترجمه 0

مقاله انگلیسی نحوه آموزش کودکان نابینا در سوئد به همراه ترجمه

قسمتی از متن:نخستین مرحله نظام آموزشی کشور سوئد مقطع آموزشی پیش‌دبستانی ویژه نظام آموزش کودکان رده‌های سنی زیر ۶سال است. ساختار کلی نظام آموزشی سوئد، مدارس عمومی کودکان و نوجوانان، مدارس پیش‌دبستانی، مدارس پایه،...