دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر 0

بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر

بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر بخشی از متن اصلی :مقدمه :مطالعه و تحقیق در مورد ویژگی های شخصیتی در حقیقت قدیمیترین تحقیقات در روانشناسی ورزش...

راز عشق و دلربایی 0

راز عشق و دلربایی

راز عشق و دلربایی کتاب راز عشق و دلربایی   راز جذابیت بسته راز عشق و دلربایی یک راهنمای اموزشی سریع و راحت و قدرتمند است که بصورت تضمینی در صورت استفاده و بکار...

پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به م 0

پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به م

پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به م پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش...

پایان نامه رابطه هوش معنوی با باورهای غير منطقی در زوج‌های دارای تعارض‌های زناشويی 0

پایان نامه رابطه هوش معنوی با باورهای غیر منطقی در زوج‌های دارای تعارض‌های زناشویی

پایان نامه رابطه هوش معنوی با باورهای غیر منطقی در زوج‌های دارای تعارض‌های زناشویی پایان نامه رابطه هوش معنوی با باورهای غیر منطقی در زوج‌های دارای تعارض‌های زناشویی چکیده  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه...

پایان نامه مقايسه سبك‌های دلبستگی بين افراد عادی و افراد خودكشی كرده‌ی 17 تا 36 0

پایان نامه مقایسه سبک‌های دلبستگی بین افراد عادی و افراد خودکشی کرده‌ی ۱۷ تا ۳۶

پایان نامه مقایسه سبک‌های دلبستگی بین افراد عادی و افراد خودکشی کرده‌ی ۱۷ تا ۳۶ پایان نامه مقایسه سبک‌های دلبستگی بین افراد عادی و افراد خودکشی کرده‌ی ۱۷ تا ۳۶  چکیده مطالب: هدف از...

پایان نامه بررسي علل افسردگي زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان نيشابور بخش تحت جلگه 0

پایان نامه بررسی علل افسردگی زنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان نیشابور بخش تحت جلگه

پایان نامه بررسی علل افسردگی زنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان نیشابور بخش تحت جلگه پایان نامه بررسی علل افسردگی زنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان نیشابور بخش تحت جلگه چکیده تحقیق...

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال 0

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال  مقدمه اشتغال زنان که بیش از هر چیز به سبب نیازهای اقتصادی...