دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

سازمان های یادگیرنده 0

سازمان های یادگیرنده

چکیده:برنامه‌های‌ بهبود مداوم‌ که‌ امروزه‌ نقل‌ محافل‌ مدیریتی‌ است‌، به‌ سرعت در تمام‌ سازمانها گسترده‌ می‌شوند. مدیران‌ به‌ این‌ امید چنین‌ برنامه‌هایی‌ را، که‌بعضاً هزینه‌های‌ گزافی‌ را نیز به‌ سازمان‌ تحمیل‌ می‌کنند، در دستور...

اختلال خواب در کودکان و انواع آن، با تاکید بر اختلال های مربوط به خواب اولیه 0

اختلال خواب در کودکان و انواع آن، با تاکید بر اختلال های مربوط به خواب اولیه

چکیده: خواب از جمله نیازهای بسیار قوی در خلال سال های زندگی افراد است. اختلال های خواب در کودکان شایع است اما به دلیل تظاهرات متفاوت این اختلال ها کمتر تشخیص داده می شوند. با...

بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان 0

بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

پیشگفتار:تحقیق حاضر با عنوان ‘بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان ‘ سعی دارد، تاثیرات مثبت وپیامدهای منفی وابستگی کودکان به تلویزیون را مورد بررسی قرار دهد. در راستای...