دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه الگوهای تدریس 0

پرسشنامه الگوهای تدریس

پرسشنامه الگوهای تدریس این پرسشنامه، یک پرسشنامه­ محقق ساخته است که مؤلفه­ های اصلی آن برگرفته از کتاب الگوهای تدریس جویس و همکاران، ترجمه بهرنگی(۱۳۸۴) و سوالهای آن از کتاب الگوهای تدریس بهرنگی(۱۳۸۴)، پرسشنامه...

پرسشنامه استاندارد سبك دلبستگي (هزن و شيور) 0

پرسشنامه استاندارد سبک دلبستگی (هزن و شیور)

پرسشنامه استاندارد سبک دلبستگی (هزن و شیور) این پرسشنامه توسط هزن و شیور (۱۹۸۷) ساخته شده و در ایران توسط رحیمیان بوگر و همکاران (۱۳۸۳) بر روی پرستاران بیمارستان­های دولتی شهر اصفهان هنجاریابی شده...

پرسشنامه استاندارد يادگيري سازماني (چيوا و همكاران ) 0

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی (چیوا و همکاران )

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی (چیوا و همکاران ) پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط چیوا و همکاران در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است. این مقیاس از نوع لیکرتی و دارای ۱۴ گویه می‌باشد. که پاسخ‌ها بر...

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو 0

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو این پرسشنامه توسط سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱)  تهیه شده است، که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت­های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می­ سنجد. ویژگی...

پرسشنامه افسردگي دانشجويان (کاواجا و برايدن) 0

پرسشنامه افسردگی دانشجویان (کاواجا و برایدن)

پرسشنامه افسردگی دانشجویان (کاواجا و برایدن) مقیاس افسردگی دانشجویان، ابزاری جدید برای سنجش میزان افسردگی دانشجویان است که توسط کاواجا و برایدن (۲۰۰۶) در دانشگاه کوینزلند استرالیا طراحی شده است. این مقیاس متشکل از...

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI) 0

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI) پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد شاخصی برای تعیین میزان فرسودگی شغلی مشاوران و روان­درمانگران است و توسط دیوید گلدارد (۱۹۸۹) ساخته شده است. این پرسشنامه یک مقیاس درجه ­بندی هفتگانه...