دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

وسواس و انواع ان 0

وسواس و انواع ان

چکیده:وسواس یک ایده، فکر، تصور، احساس یا حرکت مکرر یا مضر است که با نوعی احساس اجبار و ناچاری ذهنی و علاقه به مقاومت در برابر آن، همراه است. وسواس نوعی بیماری است که...

بررسی مسئله ی اعتیاد کودکان و نوجوانان، درمان و ارائه راهکارهای مناسب 0

بررسی مسئله ی اعتیاد کودکان و نوجوانان، درمان و ارائه راهکارهای مناسب

چکیده :اعتیاد امری خانمان‌سوز است که می‌تواند خانواده و اجتماع را به سمت نابودی سوق دهد. ارتقای سلامت روانی اجتماعی جامعه منوط به توانمندسازی کودکان است و با توجه به اینکه سوء مصرف مواد...

رفتارهای نابهنجار ناشی از اختلالات عاطفی در کودکان 0

رفتارهای نابهنجار ناشی از اختلالات عاطفی در کودکان

چکیده: اگر فردی رفتارهای مورد تأیید جامعه را از خود بروز ندهد یا از لحاظ توانایی‌های عقلی، تعادل روانی و سازگاری اجتماعی دچار مشکل باشد، نابهنجار تلقی می‌شود. هریک از رفتارهای نابهنجار از اختلالات...

بررسی رابطه هوش و شخصیت به همراه پرسشنامه 0

بررسی رابطه هوش و شخصیت به همراه پرسشنامه

چکیده: این مقاله به روش پیمایشی به بررسی رابطه هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان می‌پردازد. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های شخصیتی دو گروه از دانشجویان علوم انسانی، و تأثیر هوش هیجانی در نوع...