دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

پرپوزال رابطه­­ بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه 0

پرپوزال رابطه­­ بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه

پرپوزال رابطه­­ بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه بخشی از بیان مسئله: تعارض جزء لاینفک زندگی انسان و امری کاملاً طبیعی است و در طول تاریخ همواره...

پرسشنامه جو مدرسه 0

پرسشنامه جو مدرسه

پرسشنامه جو مدرسه پرسشنامه جو مدرسه در سال ۲۰۰۰ توسط جورجیا پاشیاردیس ابداع شده و از پرسشنامه های استاندارد می باشد . این پرسشنامه در طیف ۵ درجه ای لیکرت است که دارای ۲۷...

پرسشنامه اثربخشی معلم 0

پرسشنامه اثربخشی معلم

پرسشنامه اثربخشی معلم پرسشنامه اثربخشی معلم  توسط استیفن چو و کریستین بولی ابداع شده و از پرسشنامه های استاندارد می باشد که ۲۱ گویه در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت دارد. امتیاز دهی و...

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها 0

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها فصل اول : کلیات تحقیق     مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۱       بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………… ۳     اثرات و عوارض طلاق …………………………………………………………………………………… ۶     آثار اجتماعی طلاق...