دسته: ریاضی

ماتریس الگوریتم 0

ماتریس الگوریتم

ماتریس الگوریتم -۲) EZW الگوریتم EZW در سال ۱۹۹۳ توسط shapiro ابداع شد نام کامل این واژه [۱] به معنای کدینگ تدریجی با استفاده از درخت ضرایب ویولت است. این الگوریتم ضرایب ویولت را...

ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل) 0

ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل)

ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل) جامعه آماری جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش تمامی دانش آموزان سال اول دبیرستان هستند که درنوبت روزانه مشغول به تحصیل هستند این تعداد بنا به آمار...

نجوم (جغرافیای ریاضی) 0

نجوم (جغرافیای ریاضی)

نجوم (جغرافیای ریاضی) درس جغرافیای ریاضی یکی در دروس اصلی رشته جغرافیا می باشد و موضوع آن نیز بررسی شکل هندسی زمین  و به ویژه حرکات آن درفضا می باشد، مطالعه وضعیت اجرام آسمانی...

پايان نامه رشته رياضي 0

پایان نامه رشته ریاضی

پایان نامه رشته ریاضی پایان نامه رشته ریاضی بخشی از متن اصلی : چکیده این مقاله بر گرفته از ترجمه دو موضوع در رابطه بادرونیابی یعنی مقدمه ای بر درونیابی چند جمله ای و...