دسته: زبان های خارجی

زبان های خارجی 0

زبان های خارجی

ABSTRACTThe term discourse analysis has come to be used with a wide range of meaning which cover a wide range of activities. There are many existing approaches to the study of language. One of...

پاورپوینت اصول و مبانی نظری ترجمه 0

پاورپوینت اصول و مبانی نظری ترجمه

توضیحات:درس :  اصول و مبانی نظری ترجمهتعداد واحد درسی :  2کتاب :   Meaning _ based Translation مقدمه:هدف از این درس ارائه متن درس برای شیوه‌های مورد استفاده در ترجمه است. به این منظور فرآیندهای...