دسته: زمین شناسی

زمین شناسی (زمین های تقویت شده) 0

زمین شناسی (زمین های تقویت شده)

زمین شناسی (زمین های تقویت شده) مقدمه در سال ۱۹۹۷ یک اداره مرکزی جدید در Iserlobhm طراحی گردید. ساختار آن بگونه ای بود که دارای یک شیب خاص در جهت شمال بود. محل آن...

خاک 0

خاک

خاک مراحل مختلف آزمایش خاک   آزمایش تحکیم : هدف از انجام آزمایش تحکیم، تشخیص شدت و میزان نشت در خاک‌های رسی می‌باشد. در این آزمایش نمونه خاک در درون یک هسته فلزی و...

فلزات سنگیت 0

فلزات سنگیت

فلزات سنگیت فلزات سنگین[۱] در کتب و مراجع گوناگون تعاریف و تفسیرهای مختلفی از فلزات سنگین به عمل آمده است. علت اطلاق لفظ سنگین، وزن مخصوص بالاتر از ۶ گرم بر سانتیمتر مکعب می‌باشد،...

فن آوری استخراج معدن 0

فن آوری استخراج معدن

فن آوری استخراج معدن مقدمه: در کشور نروژ راه حلهای فن آوری ابتدایی همیشه برای حداقل رساندن و کنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن غیر قابل استعمال سولفید وسیله‌ای ارجح بوده است. این برآورد...

راه و ترابری (راه زمینی) 0

راه و ترابری (راه زمینی)

راه و ترابری (راه زمینی) تاریخچه : تاریخ ایجاد راه ترابری به سال های ۱۳۱۰ یعنی حدود ۷۰ سال پیش بر می گردد یعنی زمانی که برای اولین بار اداره طرق و شوارع در...

کانی شناسی 0

کانی شناسی

کانی شناسی عناصر نادر خاکی مقدمه: عناصر فلزی شناخته شده با عنوان عناصر نادر خاکی با کلمه اختصاری REE نشان داده می شوند. اصلاح مورد استفاده معمولاً برای نسبت ۲ به ۳ با اکسیژن...

فلز سرب 0

فلز سرب

فلز سرب -۱ مقدمه سرب در حدود ۶ تا ۷ هزار سال پیش در مصر و بین النهرین کشف شده است. این فلز در شمار قدیمی ترین فلزهایی است که انسان آن را بکار...

فرسایش و انواع ان 0

فرسایش و انواع ان

فرسایش و انواع ان این فایل حاوی ۱۰۵ اسلاید میباد و توضیح و بررسی کامل هوازدگی وانواع ان فرسایش و تعریف ان،فرسایش ابی وانواع ان،فرسایش بادی و انواع ان،فرسایش یخچالی و میزان ان درایران...