دسته: زمین شناسی

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی 0

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی فهرست مطالب پاورپوینت:چاهدو نوع چاه داریم، عمیق و نیمه عمیقچاه نیمه عمیقچاه عمیقسیستم آبخوانمشکلات سیستمبالا آمدگی سطح آب زیر زمینیپایین افتادن سطح آب زیر زمینیورودی های سیستمخروجی های سیستممعادله...

کانی شناسی 0

کانی شناسی

کانی شناسی عناصر نادر خاکی مقدمه: عناصر فلزی شناخته شده با عنوان عناصر نادر خاکی با کلمه اختصاری REE نشان داده می شوند. اصلاح مورد استفاده معمولاً برای نسبت ۲ به ۳ با اکسیژن...

فلز سرب 0

فلز سرب

فلز سرب -۱ مقدمه سرب در حدود ۶ تا ۷ هزار سال پیش در مصر و بین النهرین کشف شده است. این فلز در شمار قدیمی ترین فلزهایی است که انسان آن را بکار...

زمین شناسی (زمین های تقویت شده) 0

زمین شناسی (زمین های تقویت شده)

زمین شناسی (زمین های تقویت شده) مقدمه در سال ۱۹۹۷ یک اداره مرکزی جدید در Iserlobhm طراحی گردید. ساختار آن بگونه ای بود که دارای یک شیب خاص در جهت شمال بود. محل آن...

خاک 0

خاک

خاک مراحل مختلف آزمایش خاک   آزمایش تحکیم : هدف از انجام آزمایش تحکیم، تشخیص شدت و میزان نشت در خاک‌های رسی می‌باشد. در این آزمایش نمونه خاک در درون یک هسته فلزی و...

فلزات سنگیت 0

فلزات سنگیت

فلزات سنگیت فلزات سنگین[۱] در کتب و مراجع گوناگون تعاریف و تفسیرهای مختلفی از فلزات سنگین به عمل آمده است. علت اطلاق لفظ سنگین، وزن مخصوص بالاتر از ۶ گرم بر سانتیمتر مکعب می‌باشد،...