دسته: ساخت و تولید

گزارش کار آموزی مواد شوینده 0

گزارش کار آموزی مواد شوینده

گزارش کار آموزی مواد شوینده فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول   آشنایی با مکان کارآموزی ۲ فصل دوم   صابون ها ۷ فرمولاسیون تولید انواع صابون ۹ فصل سوم   مایع ظرفشویی ۲۶...

گزارش کار آموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک 0

گزارش کار آموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک

گزارش کار آموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک فهرست  : عنوان ································································································ ··········   صفحه  مقدمه     ······································· ···········································································    2 فصل اول : معرفی واحدهای تولید              فرآورده های تزریقی تغذیه ای و الکترولیت····················· ··································· ۴...