دسته: سی شارپ

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ 0

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ:  فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C  نوشته شده است. دکمه های طراحی شده:AdjustBumpEtchedFlatRaisedRaisedlnnerRaisedOuterSunkenSunkenlnner دانلود فایل

صدا بوسیله فركانس و زمان (سی شارپ) 0

صدا بوسیله فرکانس و زمان (سی شارپ)

صدا بوسیله فرکانس و زمان: مقدار فرکانس را به هرتز و زمان را به میلی ثانیه وارد کرده  و صدای تولید شده را پخش میکند. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی...

تعداد مقسوم علیه های عدد  (سی شارپ) 0

تعداد مقسوم علیه های عدد (سی شارپ)

تعداد مقسوم علیه عدد: عدد را وارد کرده، اعلام میکند چه تعداد مقسوم علیه دارد ، و مقسوم علیه ها را نشان میدهد. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد...

نمایش ماه و روز در سال (سی شارپ) 0

نمایش ماه و روز در سال (سی شارپ)

نمایش ماه و روز در سال (سی شارپ) عددی بین ۱ تا ۳۶۵ را وارد کرده اعلام میکند چندمین روز از چندمین ماه سال است. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی...

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ) 0

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ)

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ) ۱ – با این برنامه میتوانید تعدادی دانشجو را ثبت نام کنید(نام ، نام خانوادگی ، رشته ، نمره ، درس ) ۲ – با انتخاب رکورد...

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c# 0

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c#

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c# حاوی سورس و فایل اجرایی با این برنامه میتوانید تعدادی دانشجو را ثبت نام کنید ( نام ، نام خانوادگی ، رشته ، نمره ، درس...