دسته: شیمی

تحقیق بررسی انواع چرم و روش های تولید آن 0

تحقیق بررسی انواع چرم و روش های تولید آن

تحقیق بررسی انواع چرم و روش های تولید آن مقدمه:چرم جنسی است که در دباغی پوست خام جانوران، به‌ویژه گاو به‌دست می‌آید. فرایند دباغی، پوست فساد پذیر را به یک مادهٔ طبیعی پایدار، دایمی...