دسته: صنایع دارویی و پزشکی

طرح توجیهی تولید بسته بندی اسانس از گیاهان داروئی 0

طرح توجیهی تولید بسته بندی اسانس از گیاهان داروئی

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP)  تولید بسته بندی اسانس از گیاهان داروئی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی...

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات بهداشتی و آرایشی گیاهی ( کشت و صنعت ) 0

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات بهداشتی و آرایشی گیاهی ( کشت و صنعت )

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید محصولات بهداشتی و آرایشی گیاهی ( کشت و صنعت ) که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح...

طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی 0

طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) درمانگاه شبانه روزی با ظرفیت ۲۰۰ بیمار در شبانه روز که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.مقدمه:افزایش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقیمی...

طرح توجیهی مركز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایكس و گاما 0

طرح توجیهی مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) مرکز رادیو تراپی در مان سرطان با پرتو ایکس وگاما که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.مقدمه:امروزه انواع مختلف بیماری سرطان برهمگان شناخته شده...

طرح توجیهی تجهیزات پزشكی 0

طرح توجیهی تجهیزات پزشکی

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تجهیزات پزشکی (دستگاه های توانبخشی و آزمایشگاهی) که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.فهرست مطالب:خلاصه طرحمقدمهمزایای طرحتوجیه اقتصادی طرحسرمایه گذاری مورد نیاز طرحجدول هزینه...

طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی 0

طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) درمانگاه شبانه روزی با ظرفیت ۱۵۰۰۰۰ بیمار در سال که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مقدمه:افزایش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقیمی...

طرح توجیهی خدمات بینایی سنجی،چشم پزشكی و فروش لوازم و مواد چشم پزشكی 0

طرح توجیهی خدمات بینایی سنجی،چشم پزشکی و فروش لوازم و مواد چشم پزشکی

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) خدمات بینایی سنجی،چشم پزشکی و فروش لوازم و مواد چشم پزشکی  که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.فهرست مطالب:خلاصه طرحمقدمهتوجیه اقتصادی طرحسرمایه گذاری ثابت...