دسته: صنایع شیمیایی

طرح کارآفرینی تولید آنیلین 0

طرح کارآفرینی تولید آنیلین

مقدمه: آنیلین یک مایع روغنی آلی است که عمدتاً در ساخت مواد شیمیایی، رنگ های نساجی و لاستیک کاربرد دارد. این ماده بطور سنتی از نیتروبنزن ساخته می شود ولی واحد های جدید از...

طرح توجیهی تولید انواع قطعات باكلیتی 0

طرح توجیهی تولید انواع قطعات باکلیتی

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید انواع قطعات باکلیتی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و …. فهرست...

دانلود طرح توجیهی تولید مایعات شوینده 0

دانلود طرح توجیهی تولید مایعات شوینده

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP)  تولید مایعات شوینده که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و …. فهرست مطالب:مقدمه ...

طرح توجیهی تولید سولفات روی 0

طرح توجیهی تولید سولفات روی

چکیده:سولفات روی یک جامد بلورین بی رنگ است. این ماده به صورت بلور های متنوع دارای ۷ ، ۶، ۱ مولکول آب و یا نمک بدون آب، وجود دارد. در میان اشکال متنوع، سولفات...

طرح توجیهی تولید بنزن 0

طرح توجیهی تولید بنزن

مقدمه:  بنزن از معروفترین و شاید جالب‌ترین هیدروکربنها است که در ساختمان آن، شش اتم کربن و شش اتم هیدروژن بصورت حلقه‌ای کنار هم قرار گرفته‌اند و پیوندهای غیر مستقر л در داخل این...