دسته: صنایع معدنی

طرح کارآفرینی احداث کارخانه سنگ 0

طرح کارآفرینی احداث کارخانه سنگ

طرح کارآفرینی احداث کارخانه سنگ بخشی از متن:محصولات تولیدی کارخانه صدف سنگ، سنگ چینی می باشد محل اجرای آن در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع واقع درشهرستان … می باشد در آینده این کارخانه...