دسته: صنایع

پروژه استراتژی سه جانبه ؛یك روش جدید برای تدوین استراتژی 0

پروژه استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای تدوین استراتژی

پروژه استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای تدوین استراتژی: چکیده مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه ریز، همواره در جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. روشهایی که در صورت به کارگیری، نتایج...

مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC 0

مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC مقدمه:تحولات سریع در صنایع تولیدی جهان ، شامل رقابت سنگین در بازارهای جهانی ، نوآوری های تکنولوژی و پیشرفت سیستمهای رایانه ای بوده است . این تحولات...

مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت 0

مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت مقدمه:روش محاسبه صحیح بهای تمام شدهوقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به سیستم های اطلاعاتی ارزان طی دو دهه گذشته...

گانت چارت پیاده سازی 5s 0

گانت چارت پیاده سازی ۵s

توضیحات:نظام ۵s نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S است. ۵s پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها  و مدلها می...

مستند سازی سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 0

مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸

اهداف و مقاصد مستند سازی:انتقال مقاصد و ثبات و یکنواختی اقدامات و فعالیت‌هادستیابی به انطباق با خواسته‌های مشتری و بهبود کیفیتفراهم آوردن آموزش‌های مناسبتکرارپذیری و قابلیت ردیابیفراهم آوردن شواهد عینیارزیابی اثربخشی و همچنین تداوم...

پاورپوینت 8  Disipline 0

پاورپوینت ۸ Disipline

پاورپوینت ۸  Disipline درک و آگاهی ازعلل اساسی مشکلات بسیارمهم است تا ازتکرارآنها کاسته شودوبطورایده آل ازبروزمجدد مشکلات جلوگیری شود.Bill Arnott دارای گواهی و مدرس روش (D8) ومهارت های گروهی می باشد .وی روشی...