دسته: صنعتی

طرح توجیهی تولید بخاری گاز سوز 0

طرح توجیهی تولید بخاری گاز سوز

طرح توجیهی تولید بخاری گاز سوز در قالب فایل Word ورد با فرمت Doc و در ۴۴ صفحه به همراه جزئیات , کاملا قابل ویرایش آماده دانلود , پرنیت و ارائه می باشد ....

طرح توجیهی تاسیس سنگ فروشی 0

طرح توجیهی تاسیس سنگ فروشی

طرح توجیهی تاسیس سنگ فروشی در قالب فایل Word ورد با فرمت Doc و در ۲۵ صفحه به همراه جزئیات , کاملا قابل ویرایش آماده دانلود , پرنیت و ارائه می باشد . خلاصه...

طرح توجیهی تولید حوله 0

طرح توجیهی تولید حوله

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید حوله ۱۲۰ تن در سال که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و...

طرح توجیهی تولید چیپس 0

طرح توجیهی تولید چیپس

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید چیپس ۵۰۰ تن در سال که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و...

طرح توجیهی تولید درزگیرهای سیلیکونی 0

طرح توجیهی تولید درزگیرهای سیلیکونی

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید درزگیرهای سیلیکونی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و …. فهرست مطالب:مقدمه ...

طرح توجیهی تولید درب پیش ساخته 0

طرح توجیهی تولید درب پیش ساخته

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) درب پیش ساخته که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و …. فهرست مطالب:مقدمه ...

طرح توجیهی تولید سولفات روی 0

طرح توجیهی تولید سولفات روی

این طرح توجیهی در رابطه با تولید سولفات روی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با دقت نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید...

طرح توجیهی تولید سرنگ (Syringe) 0

طرح توجیهی تولید سرنگ (Syringe)

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP)  تولید سرنگ که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و …. فهرست مطالب:مقدمه  معرفی...