دسته: علوم آزمایشگاهی

گزارش كار بیوشیمی 0

گزارش کار بیوشیمی

مقدمه:پتانسیل غشاء :پتانسیل الکتریکی بین دو سوی غشاء عملا در تمام سلولهای بدن وجود دارد و یونهای سدیم و پتاسیم و کلر مهمترین یونهایی هستند که در ایجاد پتانسیل غشاء در فیبرهای عصبی و...

گزارش کار فیزیولوژی 0

گزارش کار فیزیولوژی

گزارش کار فیزیولوژی:  مواد و وسایل مورد نیاز ۱-  سه عدد لوله آزمایش ۲-  سمپلر۳-  قطره چکان۴-  دستگاه اسپکتو فتومتر۵-  سه تا کوت۶-  محلول کارآماده(بیوره)، استاندارد، مجهول۷-  آب مقطر دانلود فایل

گزارش کار تهیه گسترش خونی 0

گزارش کار تهیه گسترش خونی

دانلود گزارش کار تهیه گسترش خونی خلاصه و فهرست کلی:تهیه گسترش خونیBlood Smearوسیله کار: 1- دو عدد لام یک بار مصرف تمیز۲ – لوله موئینه  سادهمرحله اولطرزتهیه گسترش خونیمرحله دوممرحله رنگ آمیزیرنگ آمیزی گسترش خونی...

تحقیق در مورد بررسی ادرار 0

تحقیق در مورد بررسی ادرار

قسمتی از متن:یکی از مواردی که تا حد زیادی می‌تواند به تشخیص بیماری‌ها کمک کند، ادرار یا همان بول است.بول در طب سنتی اسامی دیگری نیز دارد که یکی از آن تفسره است زیرا...

سموم سيانوباكتريايي 0

سموم سیانوباکتریایی

سموم سیانوباکتریایی بخشی از متن اصلیفهرست مطالبعنوان     صفحهچکیده     مقدمه     فصل اول: انواع سیانوباکترها و ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و بلومهای سمی آنها     1-1- تاریخچه     1-2- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها...