دسته: علوم اجتماعی

تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری 0

تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری

تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری قسمتی از متن: در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای کلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونه آن جامعه خواند. اما در معنای متعارف،...

منابع کنکور ارشد جامعه شناسی 0

منابع کنکور ارشد جامعه شناسی

منابع کنکور ارشد جامعه شناسی توضیحات:منابع کارشناسی ارشد جامعه شناسی شامل :نظریه های جامعه شناسیروش تحقیق در علوم اجتماعیحوزه های جامعه شناسیحوزه های توسعه و برنامه ریزیحوزه های مردم شناسیحوزه های جمعیت شناسیانسان شناسیزبانمهمترین...

تهاجم فرهنگی و آثار آن 0

تهاجم فرهنگی و آثار آن

تهاجم فرهنگی و آثار آن «بسم الله الرحمن الرحیم»   مقدمه مستکبران و جهانخواران از دیرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعی بر فرهنگ سازی و تخریب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان...

حجم نمونه و جامعه آماری 0

حجم نمونه و جامعه آماری

حجم نمونه و جامعه آماری حجم نمونه و جامعه آماری در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای کلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونه آن جامعه خواند. اما در معنای...

تعریف جرم سیاسی 0

تعریف جرم سیاسی

تعریف جرم سیاسی فهرست عنوان های اصلی   عنوان صفحه بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی………………………………………………………… ۱ فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن…………………………………………. ۱ فصل دوم- تاریخچه...

تعزیه 0

تعزیه

تعزیه خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی پیوند تعزیه با اسطوره و آیین بحث و گفتگو درباره خاستگاه تعزیه و زمان پیدایی تعزیه خوانی در جامعه ایران، دو موضوع بسیار مهم در تاریخ تعزیه...

جامعه شیعه در نخاوله (۱ و ۲) 0

جامعه شیعه در نخاوله (۱ و ۲)

جامعه شیعه در نخاوله (۱ و ۲) مقاله حاضر بخش نخست مقاله ای بلند است که درباره «جامعه شیعه در مدینه» نگارش یافته و فصول اصلی آن عبارتند از: امیرنشین شیعی بنوالحسین، اشراف حسینی...

بلوغ ( تولدی دیگر) 0

بلوغ ( تولدی دیگر)

بلوغ ( تولدی دیگر) مفهوم بلوغ را بطور کلی به منزله دوره‌ای از حیات انسانی تلقی می‌کنند که «مرحله‌ بی‌فراری و نابسامانی» است. مرحله ای از زندگی فرد که در آن، این نابسامانی‌ها و...

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی نوجوانان 0

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی نوجوانان

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی نوجوانان خلاصه انسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون می‌‌بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله...