دسته: علوم اجتماعی

بررسی نیازهای آموزش مدیران مدارس متوسطه 0

بررسی نیازهای آموزش مدیران مدارس متوسطه

فهرست مطالب :فصل اول:کلیات پژوهشمقدمهبیان مسألهاهمیت پژوهشاهداف تحقیقسؤال‌های تحقیقتعاریف نظری مفاهیمتعریف عملیاتی مفاهیمفصل دوم: بررسی پیشینه مطالعاتیزمینهمفاهیم آموزشتعریف آموزشمزایای آموزشدلایل منطقی برای آموزشاهداف آموزشضرورت آموزش کارکنانانواع آموزشمشکلات آموزشمفهوم نیازجمع‌بندی تعاریف ارائه شده درباره نیازطبقه‌...

بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش 0

بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

فهرست مطالب : فصل اول : تعریف سازمان انواع سازمان ترکیب سازمانی نظریه های سازمانی نظریه سازمان رسمی ویژگیهای بوروکراسی نوع شناسی اقتدار نظریه تیلور نظریه هانری فایول اهداف سازمان ها اهمیت مطالعه سازمان...

پدیده پیر شدن جمعیت جهان 0

پدیده پیر شدن جمعیت جهان

فهرست مطالب : بیان مسئلهاهمیت موضوعهدف از تحقیق (ادبیات مسئله)چهارچوب تحقیق (چهارچوب نظری ‎- نظریه)فرضیهتعریف مفاهیمروش تحقیقنتیجه‎ گیری و پیشنهادات منابع   قسمتی از متن : پدیده پیر شدن جمعیت جهان به دلایل: کاهش...

پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین 0

پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین

فهرست مطالب :فصل اول : کلیاتطرح مسالهضرورت و اهمیت مسالهاهداف تحقیقفرضیات تحقیقسوالات تحقیق فصل دوم : پیشینه تحقیقبررسی آثار و پژوهشهای انجام شده فصل سوم: ادبیات موضوعتعاریف مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیقچهارچوب فکری تحقیق وارائه نظریات...

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن 0

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن

مقدمه:دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی یکی از ارزشمند‌ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین کننده‌ای که در تولید دانش (پژوهش)و انتقال...

تحقیق پیرامون شخصیت خلاق 0

تحقیق پیرامون شخصیت خلاق

مقدمه :گاه دیده می‌شود که دانش آموزی از عهده انجام کاری برمی‌آید اما آن کار را به دفعات لازم انجام نمی‌دهد. مثلا سلام کردن را یاد گرفته است اما به ندرت به افراد بزرگتر...

تحقیق حجاب 0

تحقیق حجاب

مقدمه:یکی از عمده ترین مسایل کشورهای در حال گذار، دگرگونی معانی، ارزش ها و عقاید مشترک حاکم بر این جوامع است.نتیجه تغییر این عقاید مشترک که کارکرد انسجام را در نظام اجتماعی بر عهده...

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 0

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بیان مسئله:کنترل میزان رشد جمعیت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید. جمعیت دنیا در سال ۱۹۵۰ دو و نیم میلیارد نفر بوده و اکنون از مرز ۶ ملیارد نفر گذشته است و...