دسته: علوم اجتماعی

تعزیه 0

تعزیه

تعزیه خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی پیوند تعزیه با اسطوره و آیین بحث و گفتگو درباره خاستگاه تعزیه و زمان پیدایی تعزیه خوانی در جامعه ایران، دو موضوع بسیار مهم در تاریخ تعزیه...

جامعه شیعه در نخاوله (۱ و ۲) 0

جامعه شیعه در نخاوله (۱ و ۲)

جامعه شیعه در نخاوله (۱ و ۲) مقاله حاضر بخش نخست مقاله ای بلند است که درباره «جامعه شیعه در مدینه» نگارش یافته و فصول اصلی آن عبارتند از: امیرنشین شیعی بنوالحسین، اشراف حسینی...

بلوغ ( تولدی دیگر) 0

بلوغ ( تولدی دیگر)

بلوغ ( تولدی دیگر) مفهوم بلوغ را بطور کلی به منزله دوره‌ای از حیات انسانی تلقی می‌کنند که «مرحله‌ بی‌فراری و نابسامانی» است. مرحله ای از زندگی فرد که در آن، این نابسامانی‌ها و...

ضرورت وجود قانون درجامعه(حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر) 0

ضرورت وجود قانون درجامعه(حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر)

ضرورت وجود قانون درجامعه(حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر) فهرست مطالب   فصل اول   – ضرورت وجود قانون در جامعه                – ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر                – وجود اختلالات در زندگی...

نظریه امامت در ترازوی نقد 0

نظریه امامت در ترازوی نقد

نظریه امامت در ترازوی نقد نظریه امامت در ترازوی نقد ارکان اصلی نظریه نظریه امامت، از ابتدای تکون تاکنون فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر نهاده و عالمان و متکلمان شیعه در طول...

نقش مربی برای بازیکنان 0

نقش مربی برای بازیکنان

نقش مربی برای بازیکنان نقش مربی نقش مربی کمک به بازیکنان برای ارائه بهترین تواناییهای آنها است، نه استفاده از آنها در جهت به دست آوردن موفقیت برای خود. مربی والیبال وظایفی قبل، در...

نقش حجاب در جامعه 0

نقش حجاب در جامعه

نقش حجاب در جامعه مقدمه: حجاب، لباس مشارکت است، لباسی است که خدای متعال از ابتدای بلوغ به تن زن مسلمان کرده، و او را به عنوان  عضوی موثر در جامعه عقیدتی اسلام پذیرفته...

نقش حجاب در جامعه 0

نقش حجاب در جامعه

نقش حجاب در جامعه فصل اول کلیات تحقیق   تعریف و موضوع تحقیق: کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب است. بیشتر استعمالش به معنی پرده است....

دختران فراری و … 0

دختران فراری و …

دختران فراری و … دختران  فراری  و …   دهه انفجار آسیب های اجتماعی دخترانی که اقدام به ترک منزل ( فرار از منزل) کرده اند؛ افزایش آسیب های اجتماعی. نمود خود را در...