دسته: علوم اجتماعی

پاورپوینت طرح درس  جامعه شناسی کار و بیکاری 0

پاورپوینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری

فهرست مطالب:موضوعات عمومی در جامعه شناسی  کار و بیکاریسوالات اساسی جامعه شناسی کارتاثیر جهانی شدن بر کار وسرمایهمسائل جهانی شدن و کارکار چیست؟ تغییرات کار و زندگی اقتصادیTrends in Occupational SystemFrom manufactured economy to...

پاورپوینت لباس ایرانیان 0

پاورپوینت لباس ایرانیان

مقدمه:پوشش در ایران باستان هم بنا به شرایطی که بوده است همیشه سبک و اسلوب خاصی داشته‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پوشش تمام بدن در دوره‌های مختلف تاریخی چه نزد زنان و چه نزد...

تحقیق آموزگاری ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته 0

تحقیق آموزگاری ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته

چکیده:سبک مدیریتی مدیر عبارت از مجموعه‌ای از تفکر و عمل شخص مدیر است که در نهایت به رفتار مدیریتی منجر می‌شود و ”رضایت شغلی” مجموعه‌ای از احساسهای سازگار و ناسازگار است که کارکنان با...