دسته: علوم اجتماعی

دختران فراری و … 0

دختران فراری و …

دختران فراری و … دختران  فراری  و …   دهه انفجار آسیب های اجتماعی دخترانی که اقدام به ترک منزل ( فرار از منزل) کرده اند؛ افزایش آسیب های اجتماعی. نمود خود را در...

اعتماد و خودباوری (انسان شناسی) 0

اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)

اعتماد و خودباوری (انسان شناسی) v من، در جهان عشق و پذیرش ساکنم. پذیرش من، به راحتی می‌پذیرم اگر بخواهم، همان گونه که هستم خود را بپذیرم، پس باید به این راضی باشم که...

زندگی عشایری 0

زندگی عشایری

زندگی عشایری چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر نظریات عزیز کیاوند مشکل ما شیوه تولید است نه کوچ یا اسکان، این شیوه تولید عشایری است که هماهنگی خود را با مقتضیات زمان از دست داده...

نقش زن در توسعه 0

نقش زن در توسعه

نقش زن در توسعه مقدمه: بعد از نادر شاه روابط خارجی ایران از توسعه‌ای که در زمان  او پیدا کرده بود کاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثمانی و نمایندگیهای تجارتی...

رشد جمعیت و کنترل آن 0

رشد جمعیت و کنترل آن

رشد جمعیت و کنترل آن جمعیت و راه های کنترل آن جمعیت جهان در حال حاضر بیش از ۶ میلیارد نفر است و هر روزه بیش از ۲۵۰ هزار نفر , به تعداد آن...

فلسفه تنظیم خانواده 0

فلسفه تنظیم خانواده

فلسفه تنظیم خانواده ((فلسفه تنظیم خانواده : نجات نسل آینده از غرق شدن در اقیانوس آدمهای بی غذا , بی مدرسه, بی خانه, بی کار و بی هدف است)) روزانه ۹۱۰ هزار نوزاد در...

رابطه بین تدریس و یادگیری 0

رابطه بین تدریس و یادگیری

رابطه بین تدریس و یادگیری روابط بین تدریس و یادگیری: می‌توان با عمل تدریس کمیت و کیفیت و سرعت یادگیری را افزایش داد و یا شرایط را برای یادگیری اموری که در شرایط معمولی...

تاریخ ایران از صفویان تا قاجار 0

تاریخ ایران از صفویان تا قاجار

تاریخ ایران از صفویان تا قاجار مقدمه: بعد از نادر شاه روابط خارجی ایران از توسعه‌ای که در زمان  او پیدا کرده بود کاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثمانی و...