دسته: علوم اجتماعی

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان 0

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان

امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است. بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای...

پایان نامه كارشناسی بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی 0

پایان نامه کارشناسی بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

ملاکهای انجام کار پروژه بررسی عوامل زیر به حساب می آید : بررسی مسائل ومشکلات مختص هر یک ازگروهها در زمینه های آموزشی بررسی مسائل ومشکلات پژوهشی هریک از گروههای آموزشی بررسی مسائل ومشکلات...

پروژه پایانی بررسی مسائل حجاب 0

پروژه پایانی بررسی مسائل حجاب

فهرست مطالب فصل اول کلیات …………….. ۱ مقدمه ………….. ۲ بیان مسأله  ……………………. 3 اهمیت مسأله  …………………… 3 اهداف تحقیق ……………………. ۴ تعریف مفاهیم …………………… ۵ فصل دوم پیشینه تحقیق …………. ۶ فصل سوم...

پروژه پایانی هویت و عزت نفس 0

پروژه پایانی هویت و عزت نفس

  فصل اول :  کلیات   ۱-۱- مقدمه ۱-۲-موضوع تحقیق ۱-۳-اهداف تحقیق ۱-۴-اهمیت موضوع ۱-۵-دلایل انتخاب موضوع ۱-۶-سوالات تحقیق ۱-۷-تعاریف عملیاتی واژه ها فصل دوم : موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص...

تحقیق تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان 0

تحقیق تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

چکیده:نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک نهاد و دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در جامعه انسانی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری و علمی...