دسته: علوم اجتماعی

تصمیم گیریهای استراتژیکی 0

تصمیم گیریهای استراتژیکی

تصمیم گیریهای استراتژیکی ‘دیدگاه سیاسی’ ‘آلیسون’ (۱۹۷۱,pp.163-48). مشخصه های اصلی الگوی سیاست بورو کراتیک یا دولتی را مورد بحث قرار می دهد. در این الگو، تصمیم ها و اقدام های سازمانی، نتیجه فراگردهای سیاسی،...

پدیده شهرنشینی 0

پدیده شهرنشینی

پدیده شهرنشینی فصل اول   مقدمه : شهر و شهر نشینی ایران که در طول سالهای متمادی دچار دگرگونی و تغییر بنیادی نشده بود ، همزمان با درگیری در روابط جدید سرمایه داری جهانی...

ساختار دولت رضا شاه 0

ساختار دولت رضا شاه

ساختار دولت رضا شاه ساختار دولت رضاشاه شاهرخ مهدوی   بی شک دوران زمامداری رضاشاه از مقاطع حساس تاریخ ایران بوده است و تأثیرات مهم این دوره درتحولات ایران امری است غیرقابل چشم پوشی...

مشارک انتخاباتی 0

مشارک انتخاباتی

مشارک انتخاباتی اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسیار وقتگیر و پرهزینه‌اند. در مقابل، مشارکت انتخاباتی، که موضوع اصلی این نوشتار است، از این لحاظ در پایین‌ترین مراتب قرار می‌گیرد. در مشارکت انتخاباتی افراد در...

فلسفه طبیعت در غرب 0

فلسفه طبیعت در غرب

فلسفه طبیعت در غرب فهرست مطالب   ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت پیش از سقراط ـ فلسفه طبیعت بعد از سقراط ـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس) ـ فلسفه طبیعت در دوره رنسانس...

نابرابری های اجتماعی 0

نابرابری های اجتماعی

نابرابری های اجتماعی مفاهیم اساسی تحقیق نابرابری اجتماعی[۱]: وضعیتی است که در چارچوب آن، انسانها دسترسی نابرابری به منابع ارزشمند، خدمات و موقعیتهای برتر جامعه دارند. چنین نابرابری هنگامی روی می‌دهد که افراد و...

ضرب المثل ها و ریشه های آنها 0

ضرب المثل ها و ریشه های آنها

ضرب المثل ها و ریشه های آنها مقدمه در این مقاله به بررسی و ریشه یابی معروف ترین ضرب المثل های فارسی را مدنظر داشته‌ایم و بدین لحاظ از منابع مختلفی سود جسته ایم....

شورای نگهبان 0

شورای نگهبان

شورای نگهبان فهرست مقدمه ………………………………………………………………………………………………… جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی……………………………………………………………………….. ترکیب شورای نگهبان……………………………………………………………………………………. شرایط فقهای عضو شورای نگهبان………………………………………………………………….. عضویت وشرایط حقوقدانان عضو…………………………………………………………………… مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان…………………………………………………………………… فهرست وظایف شورای نگهبان……………………………………………………………………….. وظیفه فقها...