دسته: علوم اجتماعی

تحقیق خشونت علیه زنان در جامعه 0

تحقیق خشونت علیه زنان در جامعه

قسمتی از متن:در تحقیقات اجتماعی، صرف نظر از انتخاب هر رویکرد کمی، کیفی و یا ترکیبی، محقق نیازمند مرور ادبیاتی است که توسط دیگران انجام شده است. این امر می تواند منبع با ارزشی...

پایان نامه عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش 0

پایان نامه عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

خلاصه تحقیق: هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش...

پایان نامه مقایسه‌ سبك‌شناختی دانش‌آموزان راهنمایی عشایری و شهری درتعامل با ابعاد فرزندپروری والدین 0

پایان نامه مقایسه‌ سبک‌شناختی دانش‌آموزان راهنمایی عشایری و شهری درتعامل با ابعاد فرزندپروری والدین

 چکیده:هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی سبک‌شناختی دانش‌آموزان عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزندپروری والدینشان بود. بدین منظور پس از انتخاب مدرسه‌ی عشایری و دو مدرسه از مدارس ناحیه‌ی ۳ که از نظر...

بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان 0

بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار: ۱ مقدمه: ۳ فصل اول : مبانی نظری تحقیق ۷ بیان مساله واهمیت موضوع تحقیق: ۸ اهداف تحقیق: ۱۲ فرضیات تحقیق: ۱۳ روش تحقیق: ۱۳ فصل دوم: رسانه چیست...

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 0

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی رابطه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران عوامل محیطی تأثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و توسعه پایدار...