دسته: علوم اجتماعی

مشارک انتخاباتی 0

مشارک انتخاباتی

مشارک انتخاباتی اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسیار وقتگیر و پرهزینه‌اند. در مقابل، مشارکت انتخاباتی، که موضوع اصلی این نوشتار است، از این لحاظ در پایین‌ترین مراتب قرار می‌گیرد. در مشارکت انتخاباتی افراد در...

فلسفه طبیعت در غرب 0

فلسفه طبیعت در غرب

فلسفه طبیعت در غرب فهرست مطالب   ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت پیش از سقراط ـ فلسفه طبیعت بعد از سقراط ـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس) ـ فلسفه طبیعت در دوره رنسانس...

تحقیق 0

تحقیق

تحقیق فایل تحقیق مربوط به دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی با موضوع بررسی رابطه سبک های مدیریتی با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه در ۵۲ صفحه وورد با قابلیت ویرایش برای دانشجویان عزیز  امروزه...