دسته: علوم سیاسی

پروژه امنیت ملی بین الملل و ایران 0

پروژه امنیت ملی بین الملل و ایران

مقدمه:۱- شرح و بیان مساله پژوهش:مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم...

تحقیق روابط عمومی در ایران و جهان 0

تحقیق روابط عمومی در ایران و جهان

مقدمه:جی ای گرونیک نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یک سازمان در این رشته و همگان هایی می‌داند که با آن سروکار دارند.رکس هارلو که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان...

تحقیق بررسی اثرات جنگ ایران و عراق 0

تحقیق بررسی اثرات جنگ ایران و عراق

تحقیق بررسی اثرات جنگ ایران و عراق چکیده:از دوره حکومت های عثمانی و صفوی، مرزهای ایران و عراق محل برخورد و نزاع دو کشور بوده است. ایرانیان به علت تعلق خاطر شیعی نسبت به...

بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 0

بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس

بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس بخشی از متن اصلی : طرح مسأله           8 علل انتخاب موضوع           10 ادبیات موجود       10 سوال اصلی تحقیق ۱۰ سوالات فرعی       11 مفروض(های) تحقیق          11 فرضیه(های) تحقیق            11 مفاهیم    ...