دسته: عمران

گزارش کارآموزی رشته عمران، احداث واحدهای مسکونی 0

گزارش کارآموزی رشته عمران، احداث واحدهای مسکونی

فهرست:مقدمهتوضیحات و چکیده پروژهحمل و نصب قطعاتاشکالات حمل و نصباتصالات و جوشاتصال گیر هااتصال سادهوصله ستوناجرای ستون با مقطع متغییرورق های اتصالتیر ورقاتصال تیر فرعی به تیر اصلیتیرهای متصل به دیوارجوش کاریروش تست جوش...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران، شركت ساختمانی 0

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران، شرکت ساختمانی

قسمتی از متن:طرحهای‌ عمرانی‌در حکم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار این‌ طرحها، سرمایه‌گذاریهای‌ دولتی‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصوصی‌ رشد اقتصادی‌ را موجب‌ می‌شوند. فعالیتهای‌ مربوط به‌ طرحهای‌ عمرانی‌ کشور،عمدتا پس‌ از...