دسته: عمران

پروژه بتن و سازه های فضا کار 0

پروژه بتن و سازه های فضا کار

پروژه بتن و سازه های فضا کار: فایل Word  در ۲۶ صفحهفایل PDF در ۸ صفحهمقدمه:بتن و فولاد دو نوع مصالحی هستند که امروزه بیشتر از سایر مصالح در ساختمان انواع بناها از قبیل...

مداد طراحی شده در سالیدورک 0

مداد طراحی شده در سالیدورک

عینک  طراحی شده در سالیدورک: طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار سالیدورک SOLIDWORKS نرم افزار کاربردی در رشته مکانیک...