دسته: فرم و مستندات

نمونه استعلام صلاحیت و ارزیابی كیفی سامانه نرم‌افزاری اتوماسیون اداری (RFQ) 0

نمونه استعلام صلاحیت و ارزیابی کیفی سامانه نرم‌افزاری اتوماسیون اداری (RFQ)

نمونه ای از یک استعلام ارزیابی کیفی است که می توان از آن بررسی صلاحیت سامانه های نرم افزاری مانند اتوماسین اداری استفاده کرد. در این سند، موضوع و محدوده پروژه، فرآیند ارزیابی کیفی،...