دسته: فقه و علوم اسلامی

پایان نامه ترجمه و نقد پلورالیزم، دموکراسی، قوانین الهی و حقوق انسانی از کتاب زمینه های مشترک اثر پا 0

پایان نامه ترجمه و نقد پلورالیزم، دموکراسی، قوانین الهی و حقوق انسانی از کتاب زمینه های مشترک اثر پا

فایل اصلی پایان نامه در قالب PDF   فهرست مطالب  و بخش اول تحقیق در قالب Word قسمتی از متن:مستشرقان غربی در کمیّت و کیفیّت موضع گیری کشورهای غربی در امور مربوط به جامعه،فرهنگ، سیاست،...

تحقیق پیرامون قاعده ضمان ید 0

تحقیق پیرامون قاعده ضمان ید

مقدمه:یکی از قواعد مهمی که در باب معاملات مورد استفاده فقها قرار می گیرد، قاعده «علی الید» است. فقها این قاعده را معمولاً در کتاب الغصب و کتاب البیع و کتاب الضمان متعرض شده‌اند؛...