دسته: فنی و حرفه ای

گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه 0

گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه

گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه فهرست مطالب  عنوان                                                                                            صفحه تاریخچه بانکداری در ایران …………………………. …………………………………….. ۲ تاریخچه بانک رفاه کارگران ……. …………………………………………………. ۳ معرفی بانک رفاه کارگران ……………………. ۳ بانک استقراضی ایران …………….. …………………………………………………...

گزارش کارآموزی -نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل 0

گزارش کارآموزی -نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل

گزارش کارآموزی -نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل فهرست مطالب عنوان                                                                                                                            صفحه چکیده. ۱ فصل  اول تاریخچه فعالیت سازمان اتکاء : ۶ معاونت مالی: ۶ مدیریت حسابداری مرکز. ۶ فعالیت اصلی مدیریت حسابداری...

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت 0

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت فهرست مطالب موضوع                                                                                                          صفحه ۱٫ تعدیل اجاره بهاء………………………………………………………………………………………. ۲٫ افزایش اجاره بهاء……………………………………………………………………………………. ۳٫ تخریب ساختمان………………………………………………………………………………………. ۴٫ تفکیک و تقسیم ملک………………………………………………………………………………….. ۵٫ تعدیل اجاره بهاء …………………………………………………………………………………….. ۶٫ اخذ صورت...

گزارش کارآموزی حسابداری بانک صادرات 0

گزارش کارآموزی حسابداری بانک صادرات

گزارش کارآموزی حسابداری بانک صادرات فهرست مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ بخش اول- کلیّات تاریخچه بانک صادارت …………………………………………………………………………………………………..۲ بانک صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب …………………………………………………………………………… ۳ گوشه ای از خدمات بانک صادرات ………………………………………………………………………………. ۴ افتخارات بانک...

گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه ۱۱ 0

گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه ۱۱

گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه ۱۱ «فهرست مطالب» ۱-فصل اول ۱-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱ ۲-فصل دوم ۱-۲-تاریخچه شهرداری……………………………………………………………………… ۳ ۲-۲-تاریخچه منطقه ۱۱………………………………………………………………………. ۵ ۳-۲-قواعد کلیه …………………………………………………………………………………. ۵ ۴-۲-وظایف شهرداری………………………………………………………………………… ۷ ۵-۲-نمودار سازمانی شهرداری…………………………………………………………… ۱۳...

دانلود پاورپوینت CNC MACHINERY 0

دانلود پاورپوینت CNC MACHINERY

دانلود پاورپوینت CNC MACHINERY •CNC سوارخ زنی Skipper 100L : ماشین چند منظوره CNC که قابلیت انجام انواع عملیات ماشینکاری بر روی پانل هایی با ابعاد مختلف را دارا می باشد. توانایی و ویژگی...